Huskapning??!

Så ska huskapningarna stoppas
Lantmäteriet föreslår nya rutiner som ska försvåra lagfartskapning. Att få sin lagfart kapad skapar oro hos fastighetsägaren och det kan vara både svårt och dyrt att få tillbaka beviset på sin äganderätt till huset.Lantmäteriet föreslår nu att ägaren underrättas direkt om att lagfart har beviljats för en annan person.
”Då kan man reagera på direkten och kan sätta stopp innan den andre personen hinner utnyttja lagfarten”, säger Stig Jönsson, generaldirektör för Lantmäteriet.För den som kapar en annans lagfart handlar det inte om att sälja fastigheten vidare. I stället vill man använda den kapade fastigheten som säkerhet för ett lån för att få kontanter. Det har dock sällan lyckats, konstaterar Lantmäteriet.”Det är ju en process som tar några dagar och med den nya rutinen kan den som kapar lagfarten avslöjas ganska direkt”, säger Jönsson.Man måste nämligen använda sitt riktiga namn för att kunna låna i banken på lagfarten.Processen för att få tillbaka sitt ägarbevis bör också bli enklare om man agerar direkt, även om man formellt måste besvära sig över beslutet, tror Jönsson.Antalet kapade lagfarter är litet. Enligt Lantmäteriets genomgång av den senaste tioårsperioden handlar det om mellan ett och sex fall om året. Det kan ställas emot att i Sverige byter omkring 150.000 fastigheter ägare varje år.Stig Jönsson tror att de nya rutinerna ska göra det ointressant att kapa fastigheter i framtiden.Om regeringen bestämmer sig för att säga ja till Lantmäteriets förslag kommer det att snabbt kunna införas, säger Jönsson.Ansökningar om lagfart från kreditinstitut, fastighetsmäklare, advokater, kommuner eller statliga myndigheter föreslås bli undantagna från de nya rutinerna.
Källa: DI 2008-10-22

Posted by SweDutch