Hjärnan signalerar obehag – så äcklas vi av robotarna

Källa: nyhetsbrev NyTeknik 2019.07.19

Många av oss äcklas av robotar som försöker efterlikna människor. Nu har forskare lokaliserat var olusten sitter i hjärnan.

Det var robotteknikern Masahiro Mori som lanserade uncanny valley-hypotesen. På svenska översätts den till ”kusliga dalen”, och teorin beskriver hur många människor upplever robotar som motbjudande. Då handlar det om de versioner som försöker likna människor – och förklaringen är att vår hjärna tolkar robotens rörelser och uttryck som de hos en död eller en svårt sjuk människa.

Mori har presenterat sin teori i form av en kurva som vänder nedåt i en dalgång när roboten blir allt för mänskligare till utseende och beteende. Hans budskap är att allt kommer vara lugnt så länge men skapar overkliga sagofigurer med blå hud – men det företag som lanserar en artificiell version av Tom Hanks, och sätter på honom en tågkonduktörs uniform, ska också vara beredda på att uncanny valley-hypotesen kommer sluka dem levande.

Vår olust lokaliserad

Nu har forskare vid University of Duisberg-Essen i Tyskland och Cambridge i England lokaliserat vår olust i hjärnan. Den finns i amygdalan – en del av det limbiska systemet, samt den prefrontala barken. För ändamålet använde de funktionell MRI. Till skillnad från en traditionell magnetkamera kan MRI även berätta om hjärnans aktivitet genom att identifiera skillnader mellan syrerikt och syrefattigt blod.

Deltagarna i studien fick titta på och ranka hur de gillade bilder som visade människor och robotar. De ombads sedan plocka ut den bild som de helst skulle ge som en gåva till en käresta, och samtliga personer valde en människa eller en robot som inte var allt för lik människor. Den prefrontala barken sitter i den främre delen av hjärnans pannlob. Här ligger många av våra personlighetsdrag och området låter oss gå emot våra naturliga instinkter. Amygdalan huserar å andra sidan våra ”fly eller fäkta-instinker” och är platsen där våra fobier bor.

Bättre relation mellan människa och maskin

Nu hoppas forskarna att deras studie ska kunna bidra till att utveckla robotar som inte triggar den kusliga dalen, för att skapa en bättre relation mellan människa och maskin. Det rapporterar Popular Mechanics.

https://www.nyteknik.se/innovation/hjarnan-signalerar-obehag-sa-acklas-vi-av-robotarna-6964962?source=carma&utm_custom[cm]=381335690,33270&=

Posted by SweDutch

Lämna ett svar