HD-domen mot Byggnads begränsar fackens makt

Källa: nyhetsbrev Svenskt Näringsliv 2016.04.28
ARBETSMARKNADFacket kan inte sätta sig över lagen. En företagare är inte längre rätts- och chanslös inför olika stridsåtgärder från fackligt håll. Det är två tydliga resultat av den HD-dom som gav en företagare rätt mot fackförbundet Byggnads. Det öppnar för att kunna kräva skadestånd av facket.

Henrik Gustavsson vägrade skriva på ett avtal med fackförbundet Byggnads eftersom det innehöll granskningsavgifter. Då sattes företaget, HSG i Linköping, i blockad, en blockad som fortsatte trots att Europadomstolen slagit fast att granskningsavgifter är olagliga. Det slutade med att HGS tvingades i konkurs sedan alla kunder och leverantörer skrämts bort av blockaden.
Henrik Gustavsson stämde då facket och med hjälp av Centrum för rättvisa vandrade fallet ända upp till Högsta domstolen. I slutet av förra året kom utslaget: Ett fackförbund som tar till stridsåtgärder som kränker rättigheter fastslagna i Europakonventionen, är olagliga….
I och med det kan det bli möjligt att kräva skadestånd. Det har Svenskt Näringsliv rapporterat om tidigare.
Sedan domen offentliggjorde i slutet av förra året har frågan om vad den kommer att få för effekter på svensk arbetsmarknad så smått börjat klarna.

– Det har tidigare funnits en känsla av att facket står över lagen, att de har en ansvarsimmunitet för de stridsåtgärder de tar till och att de aldrig går att utkräva skadestånd. Det gäller inte längre. En företagare är nu varken rätts- eller chanslös mot facket och de i sin tur måste ändra sin attityd, säger Clarence Crafoord, vd för Centrum för rättvisa.
Frågan om Henrik Gustavsson ska få skadestånd ska avgöras i Stockholms tingsrätt. Det är en rättegång som Clarence Crafoord är tämligen säker på att vinna. HD slår visserligen fast att en företagare måsta ha varit utsatt för åtgärder som är ”kvalificerat otillbörliga” för att det ska bli aktuellt med ett skadestånd, men i fallet med HSG kan inte råda någon tveka, anser han.

– Blockaden fortsatte trots att Europadomstolen slagit fast att granskningsavgifter var olagliga. Inställningen från Byggnads sida var att det inte var något de behövde bry sig om. Vad kan vara mer ”kvalificerat otillbörligt” än att facket struntar i ett utslag i Europadomstolen?
Utslaget i Hösta domstolen markerar också en nyordning när det gäller vilka stridsåtgärder som en fackförening kan ta till. Svenskt Näringsliv har länge hävdat att det måste finnas proportion i de stridsåtgärder som används. Möjligheten att använda fackliga stridsåtgärder är i sig skyddade i den svenska grundlagen men de får alltså inte, efter domen, kränka enskildas fri – och rättigheter. Med utslaget i HD blir det dessutom möjligt att kräva skadestånd om effekterna är för stora, om de alltså är ”kvalificerat otillbörliga”.

– Facket måste nu alltså vara medvetna om konsekvenserna av att införa stridsåtgärder. Jag förutsätter att de tar till sig domen när den nu blir en del av arbetsrätten. Att inte göra det vore förödande, säger Clarence Crafoord.

Posted by SweDutch