HD: Att posera vid lik i väpnad konflikt är en krigsförbrytelse

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2021.05.06

Högsta domstolen fastställer domen på ett års fängelse för en 40-årig mans krigsförbrytelser i Irak under 2015, där mannen stridit mot terrorgruppen IS.
HD slår i domen fast att begreppet ”skyddade personer” omfattar även döda personer och att krigsförbrytelse är ett så kallad artbrott.

Mannen, som stridit för de kurdiska peshmergastyrkorna under inbördeskriget i Syrien, har tillsammans med andra personer ur armén poserat och låtit sig fotograferas invid fyra kroppar, varav tre har varit stympade. På ett antal av bilderna har han och andra trampat på kropparna och bilder av dessa händelsern har mannen lagt upp på sina Facebook-konton.

Hovrätten dömde mannen till ett års fängelse och konstaterade att mannens offer utsatts för ”en förödmjukande och nedsättande behandling som varit ägnad att allvarligt kränka den personliga värdigheten”. Mannen dömdes dock inte för att ha flyttat eller skadat personerna, som av hovrätten förutsattes redan ha varit döda.

”Praxis vad gäller krigsförbrytelse begånget utomlands mot lik är knaper”, konstaterade hovrätten – som dock valde att jämföra med om handlingarna hade begåtts i Sverige. Mannen skulle då ha dömts för griftefridsbrott, med ett maxstraff på två års fängelse. Att mannen långt senare publicerat bilder från händelsen ska samtidigt inte ses som en försvårande omständighet. Vid en samlad bedömning ansåg hovrätten att fängelsestraffet skulle bestämmas till ett års fängelse.

Fastställer hovrättens dom

Domen kom att överklagas till Högsta domstolen som valde att pröva frågorna om huruvida begreppet ”skyddade personer” omfattar även döda personer, om gärningarna uppfyller kravet på att vara ägnade att allvarligt kränka den personliga värdigheten samt huruvida krigsförbrytelse är ett artbrott.

Högsta domstolen slår nu fast att även döda personer kan ses som ”skyddade personer i den internationella humanitära rätten”, vilket innebär att även svensk lag har denna innebörd. Dessutom konstaterar HD, i likhet med underinstansen, att poseringarna inneburit att de döda personerna utsatts för förödmjukande eller nedsättande behandling som varit ägnad att allvarligt kränka den personliga värdigheten.

Sammantaget innebär detta att mannen ska dömas för fyra fall av krigsförbrytelse mot person och eftersom krigsförbrytelse, enligt HD, är att bedömas som ett artbrott ska mannen dömas till ett års fängelse för gärningarna.

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/hd-att-posera-vid-lik-i-vapnad-konflikt-ar-en-krigsforbrytelse/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210508

Posted by SweDutch

Lämna ett svar