”Har rätt sprida religiös förkunnelse” – idag kom domen om böneutrop med högtalare

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2018.11.21

Högtalarutsända böneutrop från en moské i tättbebyggt område strider varken mot religionsfriheten eller mot ordningslagen. Det slog förvaltningsrätten idag fast när det gäller det överklagade beslutet från Växjö. 

Det är Förvaltningsrätten i Malmö som har prövat Polismyndighetens beslut om att tillåta högtalarutsända böneutrop från en moské i Växjö.

Förvaltningsrätten kommer fram till att beslutet inte strider mot regeringsformens bestämmelse om religionsfrihet eller mot någon annan fri- eller rättighet som skyddas av svensk grundlag eller Europakonventionen. 

Ordningslagen har följts
Enligt förvaltningsrätten har polismyndigheten också följt ordningslagens krav på att hänsyn ska tas till trafiken och till allmän ordning och säkerhet när tillståndet har beviljats.

Det var personer som bor i närheten av moskén som överklagade Polismyndighetens beslut till förvaltningsrätten eftersom de anser att de störs av böneutropen. De boende hävdar också att det skulle strida mot religionsfriheten att tvingas höra utrop med religiöst budskap och att utropen ”skapar oro och oordning i samhället”. 

Rätt att sprida förkunnelse
Förvaltningsrätten konstaterar att det enligt regeringsformen och Europakonventionen att var och en har rätt att utöva sin religion och att inte tvingas av det allmänna att utöva viss religion eller ange sin religiösa tillhörighet. Förvaltningsrätten skriver:

”Religionsfriheten innebär även en viss frihet att sprida och ta del av religiös förkunnelse. Beslutet att bevilja tillstånd till böneutropen strider enligt förvaltningsrättens bedömning inte mot religionsfriheten eller mot någon annan av de grundläggande fri- och rättigheter som enskilda tillförsäkras genom regeringsformen och Europakonventionen.”

Konkret handlar det om att Polismyndigheten har beviljat tillstånd till högtalarutsända böneutrop som är inspelade i förväg och som sänds cirka 3 minuter mitt på dagen en gång i veckan inom tättbebyggt område. 

Måste räkna med störningar
Beslutet innehåller villkor om bland annat högsta godtagbara ljudnivåer, både utomhus och inomhus.

Förvaltningsrätten skriver.

”Förvaltningsrätten konstaterar att inom en tätort måste man räkna med vissa störningar i form av ljud och buller. De tillåtna ljudnivåerna vid böneutropen följer Folkhälsomyndighetens riktvärden och innebär att hänsyn har tagits till att det finns bostäder och skolverksamheter i närheten av moskén.”

http://www.dagensjuridik.se/2018/11/har-ratt-sprida-religios-forkunnelse-idag-kom-domen-om-boneutrop-med-hogtalare-fran-moske?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Posted by SweDutch

Lämna ett svar