Här är världens hetaste it-städer

Källa: nyhetsbrev NyTeknik 2013.11.20
För att toppa listan som världens hetaste it-stad krävs inte bara ett snabbt bredband. Priserna måste vara låga och andelen avancerade användare hög.

Förra året toppade New York listan. Men i år tar Stockholm över förstaplatsen. London och Singapore är tvåa och trea av de 31 städer som rankats.
Ericsson står bakom undersökningen, Networked Society City Index, som funnits sedan 2011.
För att jämföra vilka städer som är bäst vad gäller it och mobilitet har Ericsson valt att titta på tre områden: Infrastruktur, priser och användning.
• För att få fram ett poäng för ”infrastruktur” har Ericsson valt att jämföra allt från snittet på nedladdningshastighet av bredband till utbyggnaden av fiber och 4g.
• För att få fram ett poäng för ”priser” har man jämfört priser på exempelvis fast och mobilt bredband.
• Och när det gäller ”användning” så jämförs bland annat hur stor andel av invånarna i staden som använder smarta mobiler och surfplattor, samt använder tjänster som elektronisk betalning.
Vad har hänt med Stockholm som förklarar förstaplatsen? ……Fortsätt läsa


– Det finns egentligen inget som hänt i Stockholm i år. Förklaringen är att vi förbättrat vår undersökning, och bland annat lagt mer fokus på mer avancerad infrastruktur och tjänster. Och då hamnar Stockholm i topp, säger Patrik Regårdh, chef för Ericssons Networked Society Lab.
 
Och vilka är den viktigaste förklaringen till topplaceringen?
– Jag skulle vilja peka på två saker. Stokab och samarbetet mellan Ericsson och Telia. Stokab rullade ut fiber tidigt, och vi har jobbat länge med Telia.
– Jag tror även att den skattefinansierade hem-pc-reformen har påverkat utvecklingen, eftersom det satte fart på användningen av datorer.
– Av samma anledning tror jag att satsningen på Hammarby sjöstad och Norra Djurgårdsstaden kommer att få positiva effekter på utvecklingen i Stockholm framöver.

Varför gör Ericsson den här undersökningen?
– Vi är väldigt intresserade av att se hur vår teknik används och ville skaffa oss mer information än antalet mobilabonnenter.
– Vi ville veta mer om efterfrågan av it- och mobiltjänster. Och den här undersökningen använder vi som ett inlägg i debatten.
Varför städer i stället för länder?
– Det är mer relevant eftersom förutsättningarna är mer lika. Ta. London med Shanghai exempelvis. De städerna är mer lika varandra än länderna Storbritannien och Kina.
– Och det är städer som driver utveckling. Men det är svårare att få tag på data ibland. Så det finns en del osäkerhetskällor.
För Ericsson är det kopplingen mellan it-mognad och effekt på samhällsutvecklingen som är intressant.
Det är så som företaget hoppas kunna påverka sina kunder. ”Med ökad it-mognad, så förbättras konkurrenskraften med mera…”
I undersökningen, Networked Society City Index, ingår alltså inte bara it-mognad. Där jämförs även städernas utveckling på flera andra områden.
I den matris som undersökningen presenterar finns två axlar. Se figuren intill. Den ena redovisar it-mognad. Den andra axeln samhällsutvecklingen, baserat på uppgifter om:
• Sociala frågor (Hälsa mätt i barndödlighet, förväntad livslängd. Utbildning mätt efter utbildningsnivå och läskunnighet, samt problem som självmord, arbetslöshet.
• Ekonomiska frågor (produktivitet och konkurrenskraft)
• Miljöfrågor (miljöföroreningar, avfall)
Stockholm placerar sig först på tredje plats när man rankar städerna utifrån ”samhällsutveckling”. Oslo placerar sig här etta. Bland annat tack vare sin goda ekonomi.
Enligt rapporten står Sveriges huvudstad inför utmaningar vad gäller ”social hållbarhet”. Staden borde kunna göra mer för att erbjuda samma möjligheter för alla sina invånare, står det i rapporten.
Vad menar ni med det?
– Stockholm hör till de städer som presterar bäst vad gäller hälsa och utbildning. Medellivslängden är hög i Stockholm och barndödligheten är väldigt låg. I Stockholm, likt de flesta mer utvecklade länder, kan så gott som alla läsa och skriva och den grundläggande utbildningsnivån bland invånarna är hög. Brottsligheten är låg i Stockholm jämfört med de andra städerna i indexet.
– Vad gäller arbetslöshet presterar dock Stockholm medelmåttigt, säger Patrik Regårdh.
http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3788455.ece


Posted by SweDutch