Här är den perfekta konstförfalskningen

Källa: nyhetsbrev NyTeknik 2013.08.01
Med en ny teknik för skanning och 3d-utskrift kan en oljemålning kopieras exakt ner till det finaste penseldraget.

Konstförfalskarna har fått ett nytt verktyg. Det är Fujifilm som utvecklat en ny teknik som kallas Reliefography.
När en tavla ska kopieras avläses den först i en 3d-skanner och ”målas” sedan i en 3d-skrivare. I ett pressmeddelande skriver Fijufilm att ett original kan återskapas med exakt storlek, färg och ljusstyrka där till och med den tredimnsionella reliefen från varje penseldrag framträder.
Men tekniken kommer förmodligen aldrig bli en kommersiell produkt och hamna i händerna på förfalskare. Fujifilm har inte heller avslöjat några närmare detaljer om hur kopieringen går till.
Projektet som döpts till Relievo är ett samarbete med Van Gogh Museum i Amsterdam och har hittills resulterat i exakta kopior av fem oljemålningar av den nederländska konstnären   Artikeln fortsätter 
  Vincent van Gogh.
De visas just nu på en utställning i Hong Kong där besökarna kan beskåda mästerverken in i minsta detalj där även ramar, baksidor och olika etiketter från originalen är reproducerade.

Här är den perfekta konstförfalskningen

Syftet med Relievo är just att kunna visa van Goghs målningar för en större publik än den som besöker museet i Amsterdam. Då vissa originalverk på världens konstmuseer är så värdefulla och ömtåliga visas de bara på avstånd och skyddas ibland bakom plexiglasskivor. Men kopiorna som framställts med Fujifilms teknik får till och med vidröras av dem som vill känna på penseldragen. Den möjligheten kan bli till glädje för blinda och synskadade, skriver Van Gogh Museum på sin sajt.
http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article3737191.ece

Posted by SweDutch