Handelsministern: Släpp snuset fritt

Handelsminister Ewa Björling slår ett slag för snuset och har begärt att det exportförbud för snus som råder inom EU tas upp till diskussion. Förbudet är orimligt och diskriminerande, tycker Björling.
EU:s förbud mot ”utsläppandet på marknaden av tobak ej avsedd att rökas eller tuggas” kan inte med den bästa viljan i världen ses som något annat än diskriminerande skriver Björling på Aftonbladets debattsida. ”Och det är bara svenskt snus som drabbas”, påpekar hon.
Ett exportförbud som riktas mot svenskt snus är lika orimligt som ett exportförbud riktat mot franskt vin eller danskt kött skulle vara, enligt Björling.
”Svenska jobb och investeringar ska givetvis inte skyddas från konkurrens, men våra europeiska vänner kan inte heller förvänta sig att vi stillatigande ska acceptera att vårt näringsliv bakbinds och fråntas möjligheten att slåss på lika villkor”, skriver hon.
Björling har nu skrivit till EU-kommissionären Charlie McCreevy, som ansvarar för frågor om den inre marknaden, och klargjort att man från svenskt håll anser att exportförbudet av svenskt snus inte uppfyller kraven på icke-diskriminering och icke-proportionalitet. Hon har också begärt att frågan tas upp till diskussion.
Källa: website SvD 2008-11-28

Posted by SweDutch