Gummi gör vägen tyst

Källa: nyhetsbrev NyTeknik 2014.09.15
En vägsträcka utanför Linköping har fått en elastisk beläggning som till hälften består av gummi. Tester ska visa om det bullerdämpande materialet står pall för tung trafik.

Målet är att den nya vägbeläggningen ska kunna användas som ett alternativ till bullerskärmar, säger Ulf Sandberg, som är forskningsledare på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Cirka 50 procent av beläggningens volym består av små gummipartiklar från nermalda bildäck. Resten är småsten, som mäter mellan en och fyra millimeter, bindemedel och lite textilfiber. Det ger en slät, mjuk och porös yta.
Beläggningen kom på plats i förra veckan på en drygt 50 meter lång sträcka av gamla E4-an väster om Linköping. Bullermätningarna har startat.
– Analysen är inte klar men spontant märker vi en stor skillnad; det hörs knappt något från vägen. Den stora utmaningen är att se om den håller för tung trafik., säger Ulf Sandberg.
Tester på labb har visat att gummibeläggningen sprider färre ….. Läs vidare
partiklar i luften och att den klarar dubbdäck lika bra som vanlig asfalt.
Det har gjorts flera tidigare försök med gummi på svenska vägar. Trafikverket startade exempelvis tester hösten 2007 där en del av bindemedlet bitumen i asfalten ersattes med fint gummigranulat för att minska slitaget och få längre livslängd. Andelen gummi i asfalten var upp till två viktprocent. VTI testade för cirka tio år sedan en beläggning där mer än 80 procent av vikten var gummi, vilket fick bullret att minska markant. Men den gången kunde testerna inte slutföras eftersom asfalten som låg under inte höll.
– Den blandning vi har nu är unik, och vi hoppas att den både ska minska buller och ha god hållbarhet. Det är det vi ska testa, säger Ulf Sandberg.
Beläggningen har utvecklats inom ramen för ett EU-finansierat projekt, som även stöds av Trafikverket och VTI. Andra varianter av materialet testas i Danmark och i Belgien. Utmaningen i Sverige är mer slitage från dubbdäck.
Kostnaden för beläggningen är betydligt högre än vanlig asfalt. Men förhoppningen är att den kan vara ett alternativ till bullerskärmar, som är dyra och inte alltid ger det önskade skyddet eftersom ljudet kan spridas över skärmen.
http://www.nyteknik.se/nyheter/bygg/byggartiklar/article3847721.ece

Posted by SweDutch