Grönt ljus för Scandivanadium – ska provborra efter vanadin

Källa: nyhetsbrev Ny Teknik 2020.10.16

Den internationella gruvexploatör som haft siktet inställt på skånska Österlen får nu grönt ljus av Mark- och Miljödomstolen i Växjö.

Gruvbolaget Scandivanadium får tillstånd att provborra efter batterimetallen vanadin, rapporterar Ekot. Sex markägare har tidigare överklagat beslutet om provborrningar med hjälp av Lantbrukarnas riksförbund (LRF).

Gruvbolagets planer på provborrningar efter metallen vanadin upprört det lokala samhället och genererat starka protester från markägare och lantbrukare i trakterna. De som har protesterat mot projektet – med protestnätverket VetoNu i spetsen – pekar på risken att grundvatten förorenas och natur förstörs.

Vi är inte så förvånade över själv domen, men däremot skälen för domen. Om man läser så är det väldigt sakliga argument av markägarna, där de redogör för problematiken med att provborra på jordbruksmark, säger Anita Ullmann från protestnätverket VetoNu på Österlen till TT och fortsätter:

Vi hoppas ju att en kommande utredning av minerallagen vad gäller tillståndsprövning kommer lyssna på oss som känner till verkligheten. Vi kräver att vi får ingå i ett sakråd.

Vanadin har hittills använts för att härda stål och fortfarande står stålindustrin för en stor del av efterfrågan. Vanadin kan också användas i batteriproduktion, bland annat i uppladdningsbara så kallade flödesbatterier. Ett vanadinbatteri kan laddas ett oändligt antal gånger, och anses bli banbrytande för elnätlagring.

https://www.nyteknik.se/energi/gront-ljus-for-scandivanadium-ska-provborra-efter-vanadin-7003215?source=carma&utm_custom[cm]=381335690,33270&=

Posted by SweDutch

Lämna ett svar