Gamla hangarfartyg blir till en bro

Källa: nyhetsbrev NyTeknik 2015.04.13 
Amerikanska myndigheter ska utreda om utrangerade hangarfartyg kan användas som en bro mellan två städer.

Delstatsparlamentet i Washington har avsatt motsvarande 790 000 kronor för att granska om en bro i delstaten kan byggas av några hopmonterade gamla utrangerade hangarfartyg, skriver nyhetssajten Kuow.
Förslaget kommer från parlamentsledamoten Jesse Young som vill överbrygga det en kilometer breda sundet mellan de två städerna Port Orchard och Bremerton med denna okonventionella vägförbindelse.
Två hangarfartyg som skulle passa ligger just nu vid ett varv i just Bremerton bara en dryg kilometer från det ena brofästet.
Det är USS Independence och USS Kity Hawk som båda togs ur tjänst 1998 som nu kanske får chansen att åter igen tjäna nationen.
De båda fartygen överbryggar ungefär sex tiondelar av sundet och i Jesse Youngs förslag ingår därför två ramper som knyter ihop land med den nya ”hangarbron”. Men han kan även tänka sig att sätta samman tre fartyg för att täcka …..
hela sträckan.

Ihopbyggda hangarfartyg kan bli en bro mellan städerna Port Orchard och Bremerton i den amerikanska delstaten Washington.
Ihopbyggda hangarfartyg kan bli en bro mellan städerna Port Orchard och Bremerton i den amerikanska delstaten Washington. Foto: Ny Teknik & Google Earth

Syftet med den tilltänkta bron är dels att förkorta bilvägen mellan Port Orchard och Bremerton som nu är sju kilometer, men också för att bygga ett minnesmärke tillägnat den amerikanska marinen.
Jesse Young tror även att den spektakulära bron kan bli en stor turistattraktion.
– Jag vet att människor från hela världen gärna vill köra över en bro byggd av hangarfartyg, säger Jesse Young till Northwest News Network.
Studien som nu beställts av myndigheterna ska vara klar 1 december 2015.
http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article3899755.ece?anp_mid=14731576&anp_rid=435462700

Posted by SweDutch

1 comment

Ett bra exempel av att även politiker kan tänka "out-of-the-box".