Fusion kan rädda Volvo och Saab

Slå samman Volvo och SAAB till ett gemensamt bolag för att rädda svensk bilindustri. Det förslaget presenterar Magnus Sundemo och Håkan Danielsson, representanter för tusentals ingenjörer vid de företagen, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Magnus Sundemo och Håkan Danielsson, ordföranden för akademikerklubbarna Sveriges Ingenjörer vid Volvo Cars och Saab Automobile, tycker att man bör slå ihop företagen i ”ett nytt gemensamt bolag med en ny pluralistisk ägarstruktur”. – Man har kvar de två bilmärkenas utvecklingsavdelningar, men har en paraplyorganisation som har flera ägare till storföretaget. Då kan man utnyttja alla komponenter och samtidigt utveckla särdragen i bilmärkena, säger Håkan Danielsson till DN.se.Artikelförfattarna tycker att det i skuggan av den skakiga bilindustrin talas allt för mycket om eventuella utländska köpare till SAAB och Volvo i stället för att rikta fokus på andra ägaralternativ. I Svenska Dagbladet skriver Sundemo och Danielsson att man bör skapa en gemensam utvecklingsorganisation för hela fordonsindustrin. De uppvaktar nu även regeringen för att man vill att en arbetsgrupp ska tillsättas med uppdrag att ”definiera ett utvecklingsinriktat ägaralternativt”.- Vi vill att det ska börja diskuteras andra alternativ. Sedan har vi ingen klar uppfattning om hur ägarbilden ska se ut. Jag kan tänka mig flera ägare och att det kanske blir framgångsrika företag som Vattenfall och även norska intressenter, säger Håkan Danielsson.Eftersom andra regeringar agerar och ger sig in i kampen för bilföretagens överlevnad kan inte den svenska regeringen stå utanför, menar han.- Det berör så väldigt många andra företag i bilvärlden. Det är viktigt för svensk överlevnad, industri och export.Beredskap finns även för en eventuell sammanslagning, menar de och skriver att ”på ritborden och i labben finns modellprogram som på relativt kort sikt kan sättas i produktion”.På Volvo Personvagnar vill man inte kommentera Sundemos och Danielssons förslag i sak, men välkomnar debatten.- Vi vill avvakta och se vad som händer med våra ägare Ford, men vi tycker att det är positivt med engagemanget med företagets framtid, säger presstalesmannen Stefan Elfström till DN.se.
Källa: DN website 2008-12-10

Posted by SweDutch