”Förbättrad argumentation från åklagare i rättssalen” – allt fler fälls för insiderbrott

Källa: nyhetsbrev DagensJuridik 2014-08-27
Allt fler fällande domar meddelas för insiderbrott. Ekobrottsmyndigheten uppger att ny argumentationsteknik i domstolsförhandlingarna kan vara anledningen. 

Under tidigare år har antalet åtal och i synnerhet antalet fällande domar för insiderbrott varit ytterst få i förhållande till antalet anmälningar. Nu verkar trenden dock vara på väg att vända, skriver Svenska Dagbladet.
I år har sju fällande domar för insiderbrott meddelats av tingsrätt och hovrätt, medan bara ett åtal har ogillats. Under 2012 och 2013 var antalet fällande domar för insiderbrott endast två per år.
Martin Tidén, chefsåklagare på Ekobrottsmyndighetens kammare för finansmarknadsbrott, menar att vändningen beror på att EBM:s åklagare arbetat på att förbättra sin argumentation i domstolsförhandlingarna:
– Det finns säkert fler orsaker, men min bedömning är att det här är en stor del av skälet till att vi har en större andel fällande domar, säger han till SvD.
Åklagarna åberopar nu i större utsträckning europeisk …..Artikeln fortsätter
lagstiftning och begreppet ”den förnuftige investeraren”, som används för bedöma om den information som den åtalade hade tillgång till ska klassas som insiderinformation.
Det som gäller är att information som inte har offentliggjorts och som är av sådan art att en förnuftig investerare skulle väga in den i sitt investeringsbeslut ska betraktas som insiderinformation.
Samtidigt har antalet anmälningar om insiderbrott också ökat rejält. Under förra året var de fler än någonsin, då 146 misstänkta fall rapporterades till Ekobrottsmyndigheten. l I år väntas anmälningarna bli ännu fler, då knappt 100 misstänkta fall rapporterats redan i mitten av augusti.
Antalet åtal har dock inte ökat i samma takt. Under förra året väcktes fem åtal och hittills i år har tre åtal väckts. Martin Tidén menar ändå att en förbättring skett sedan finansmarknadskammaren bildades.
http://www.dagensjuridik.se/2014/08/forbattrad-argumentation-fran-aklagare-i-rattssalen-allt-fler-falls-insiderbrott?utm_source=anpdm.com&utm_medium=email&utm_content=link&utm_campaign=nyhetsbrev

Posted by SweDutch