Flytande vindkraft för stora djup

Källa: nyhetsbrev NyTeknik 2013.04.24
På riktigt djupt vatten finns den bästa vinden. Nu måste vindkraftverken lära sig simma.

Floatgen är namnet på ett forskningsprogram för att ta fram vindkraftverk som monteras på flytande plattformar när havsdjupet är för stort för att ställa tornen på botten.
Fördelarna med sådana är många jämfört med snurror som står på sjöbotten, menar projektledningen. Vinden blåser jämnare långt ute till havs. Kraftverken kan placeras bortom sjöleder, och anläggningarna kan placeras utom synhåll för människor på land.

 

Samtidigt är avståndet till användarna tillräckligt kort för att undvika allt för stora överföringsförluster. Även servicefrågan är viktig, anläggningarna kan bogseras in på varv i stället för att utgöra reparationer på plats.
Från EUs sjunde ramprogram kommer 163 miljoner  …Artikeln fortsätter
kronor till detta vindenergiprojekt off-shore. Nyligen fick universitetet i Stuttgart nästan 3 miljoner kronor för att studera hur dynamiska laster i sådana verk kan minimeras när både vågor och vind påverkar konstruktionen. Styr- och reglertekniskt är det en utmaning med flytande vindkraftverk.
2015 ska två prototyper i multimegawattklassen uppföras i sydeuropeiska vatten.
Deltagande länder i projektet är Belgien, Frankrike, Norge, Spanien, Storbritannien och Tyskland.
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article3683354.ece

Posted by SweDutch