Fler köper hushållsnära tjänster

Trots lågkonjunkturen ökar efterfrågan på hushållsnära tjänster. Företagen inom sektorn spår en ljus framtid. I december köpte 255.000 hushåll sådana tjänster, en ökning med 71 000 hushåll sedan den förra mätningen i april, visar en undersökning från arbetsgivar- och branschorganisationen Almega.

Nästan hälften, 45 procent, av företagen som levererar hushållsnära tjänster har det senaste halvåret ökat sin omsättning med mer än 25 procent. Under det närmaste halvåret tror 75 procent av bolagen på en ökning på minst 10 procent, skriver Almega i ett pressmeddelande.
Källa: Privata Affärer 2008-02-05

Posted by SweDutch