FI skrotar amorteringskravet

Källa: nyhetsbrev Affärsvärlden 2015.04.23
Finansinspektionen går i dagsläget inte vidare med amorteringskravet, enligt ett pressmeddelande.

”Finansinspektionen anser att ett amorteringskrav behöver komma på plats. Samtidigt menar bland andra Kammarrätten i Jönköping att det rättsliga stödet för FI att besluta om amorteringskrav brister. FI konstaterar att rättsläget är osäkert och att FI:s mandat behöver förtydligas”, skriver myndigheten.
Finansinspektionen uppges dela Kammarrättens syn att det inte får finnas några tveksamheter kring regler som påverkar många hushåll under lång tid.
”FI konstaterar därför att myndighetens mandat att ta fram regler på ….. 
området behöver förtydligas. Tills vidare kommer FI att avvakta med det fortsatta regelarbetet. Det innebär att amorteringskravet inte kommer att vara på plats från den 1 augusti 2015″, skriver Finansinspektionen vidare.
http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3902978.ece?anp_mid=14796999&anp_rid=413183053

Posted by SweDutch