F.d. NHL-proffs vinner mot Skatteverket – ”osannolikt” att han kan ha bott i Sverige

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2018.11.20

Det framstår som osannolikt att det svenska hockeproffset skulle ha kunnat vistats så mycket i Sverige att han skulle vara skattskyldig här – samtidigt som han spelade professionell ishockey utomlands. Det slår kammarrätten fast och går därmed emot Skatteverket som ville skönstaxera hockeproffset i Sverige

Skatteverket beslutade i oktober 2014 att den i dag 33-årige mannen – tidigare hockeyproffs i bland annat National hockey league, NHL, i USA – skulle anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige under beskattningsåret 2013.

Eftersom mannen inte hade kommit in med någon deklaration beslutade Skatteverket att han skulle skönstaxeras. Han påfördes därför inkomst av kapital med ett belopp på cirka en miljon kronor.

Väsentlig anknytning?
Mannen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm där han pekade på att han har varit utflyttad från Sverige sedan år 2005 och att det därför var Skatteverket som hade bevisbördan för att han skulle ha haft ”väsentlig anknytning” till Sverige under år 2013.

Förvaltningsrätten kom dock fram till att mannen inte kunde anses utflyttad från Sverige förrän år 2012 – det år då han de facto hade anmält sin egen utflyttning. Enligt förvaltningsrätten var det därför mannens sak att bevisa att han verkligen hade varit utflyttad. Enligt förvaltningsrätten hade han misslyckats med detta – bland annat eftersom han sedan 2010 har haft tillgång till en egen bostad i Sverige. Förvaltningsrätten gick därför på Skatteverkets linje.

Osannolikt
Mannen överklagade till Kammarrätten i Stockholm som anser att mannen verkligen har bevisat att han flyttade från Sverige redan år 2005 när han påbörjade sin anställning som professionell ishockeyspelare i NHL. Kammarrätten skriver i sin dom:

”Han har spelat professionell ishockey bl.a. i USA och har där under säsongen 2005/06 varit anställd av en ishockeyklubb i NHL. Han har uppgett att han spelat 53 matcher för klubben under denna säsong och att han vistats i arbetslandet, där han haft sin bostad, mellan matcher och träningar. Åren därefter har han varit kontrakterad av flera andra utländska ishockeyklubbar.”

”Enligt kammarrätten framstår det som osannolikt att X (mannen) skulle ha vistats i Sverige annat än i begränsad omfattning samtidigt som han spelat professionell ishockey utomlands.”

Mer än fem år sedan flytt
Att han inte har anmält sin utflyttning förrän år 2012 – och att han köpt en bostadsrätt i Sverige 2010 – saknar betydelse, konstaterar kammarrätten.

Det har förflutit mer än fem år sedan mannen lämnade från Sverige och det är därför Skatteverket som har bevisbördan, slår kammarrätten fast – någonting som Skatteverket inte har lyckats leva upp till.

Kammarrätten beslutar också att mannen ska få totalt 64 000 kronor i ersättning för sitt ombud.

http://www.dagensjuridik.se/2018/11/fd-nhl-proffs-vinner-mot-skatteverket-osannolikt-att-han-kan-ha-bott-i-sverige?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Posted by SweDutch

Lämna ett svar