Exportförmågan minskar – Riksrevisionen granskar regeringens regionala satsningar

Källa: nyhetsbrev DagensJuridik 2018.11.08

Riksrevisionen inleder en granskning av regeringens regionala exportcentra. Syftet är att se om inrättandet skett effektivt och om regeringen rapporterat korrekt till riksdagen om de uppnådda resultaten.

Riksdagen har tidigare givit uttryck för behovet av uppföljning och resultatredovisning av de exportfrämjande insatserna. Granskningen kommer bland annat att undersöka om regeringens exportstrategi följer riksdagens intentioner, säger riksrevisorn Stefan Lundgren.

År 2016/2017 instiftade regeringen sex regionala så kallade exportcentra med syfte att förbättra förutsättningarna för en ökad export.

Enligt Riksrevisionen motsvarar svensk export cirka 45 procent av bruttonationalprodukten, men endast cirka 10 procent av de svenska företagen som exporterar.

Den genomsnittliga årliga exportförmågan har dessutom minskat de senaste 15 åren.

Riksrevisionens granskning syftar till att se om inrättandet av regionala exportcentra skett effektivt och om regeringen rapporterar till riksdagen om de uppnådda resultat.

Resultatet av granskningen är planerat att publiceras i januari.

http://www.dagensjuridik.se/2018/11/exportformagan-minskar-riksrevisionen-granskar-regeringens-regionala-satsningar?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Posted by SweDutch

Lämna ett svar