EU:s högsta arbetskraftskostnader

Källa: nyhetsbrev Ekonomifakta 2014.03.28
Svenska företag betalar de högsta arbetskraftskostnaderna inom EU. För varje arbetad timme betalar svenska arbetsgivare 40,1 euro, eller 347,2 kronor. Genomsnittskostnaden för alla EU-länder är 23,7 euro per timme.
Igår publicerade Eurostat en översikt över arbetskraftskostnaderna inom EU under 2013. I diagrammet nedan visas den genomsnittliga timkostnaden per anställd för företag med 10 eller fler anställda i de olika länderna. Högst genomsnittlig kostnad …..   Artikeln fortsätter
hade Sverige. Här var genomsnittskostnaden förra året 347,2 kronor per timme, eller 40,1 euro. Lägst kostnad hade Bulgarien med 3,7 euro per timme. 

Sverige högst arbetsgivaravgift 
Kostnaderna är uppdelade på lön respektive arbetsgivaravgifter. Sverige hade högst arbetsgivaravgift inom EU – både procentuellt sett (33,3 procent) och i total kostnad per timme (13,4 euro). Att arbetsgivaravgiften ligger något över den lagstadgade nivån (31,42 procent) beror på att man även tar hänsyn till andra obligatoriska avgifter. Näst högst var arbetsgivaravgiften i Frankrike på 32,4 procent. Malta hade den lägsta procentuella arbetsgivaravgiften på 8,0 procent.
Högst genomsnittlig lönekostnad hade Danmark följt av Luxemburg. I Danmark uppgick den genomsnittliga lönekostnaden till 33,6 euro. Lägst lönekostnad hade Bulgarien på 3,1 euro. Värt att notera är att lönekostnaden inte avspeglar vad arbetstagaren får ut i nettolön eftersom inkomstskatten inte visas.
Trots att Sveriges kostnader var högst inom EU så var de inte högst i Europa. Lägger man till Norge i jämförelsen så ser man att Norges arbetskraftskostnader låg betydligt högre än Sveriges, på 48,5 euro per arbetad timme. 

Arbetskraftskostnader
Ladda ner diagram
Euro per arbetad timme, 2013

Diagram som visar Arbetskraftskostnader

Lön
Arbetsgivaravgifter
Källa: Eurostat

* Värdet är baserat på Eurostats uppskattning för det 3:e och 4:e kvartalet 2013. Bara den totala nivån visas.
Not 1: Endast företag med 10 eller fler anställda är inkluderade.
Not 2: Anställda inom jordbruk eller offentlig administration är ej inräknade.

 http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2014/Mars/Svenska-arbetskraftskostnader-hogst-i-EU/

Posted by SweDutch