Elektrikerfacket vill stoppa praktikanter

Källa: nyhetsbrev Svenskt Näringsliv 2011.11.21
Praktik och lärlingsplatser är viktiga för att ge unga en ingång på arbetsmarknaden. Så långt är fack och arbetsgivare överens. Men när företaget Bravida i Västerås, efter att ha kontaktats av Västerås Stad, upplät en praktikplats till en ung och arbetslös elektriker, då svarade elektrikerfacket med att stämma företaget i Arbetsdomstolen.

Under den ekonomiska krisen 2009 hade många ungdomar som gått elprogrammet på gymnasiet svårt att få lärlingsplatser. I Västerås kontaktade både Arbetsförmedlingen och kommunen flera företag i jakten på praktik- och lärlingsplatser. Allt för att hjälpa nyutbildade men arbetslösa med steget in på arbetsmarknaden.
– Att tillbringa två-tre månader på en arbetsplats förbättrar möjligheterna att få jobb, antingen på det företag där man är eller någon annanstans, säger Ulf Nordström, jurist på bransch- och arbetsgivarorganisationen EIO som nu möter Svenska Elektrikerförbundet, SEF, i Arbetsdomstolen, AD.
Facket har nämligen stämt två av de företag som svarade på nödropet och erbjöd arbetslösa praktikplatser och menar att det är ett brott mot kollektivavtalet. Istället för praktikplatser skulle företaget anställt den arbetslöse…… artikeln fortsätter
Detta trots att de lagar som styr Arbetsförmedlingens och en kommuns anvisning av praktikplatser, vilket det alltså var fråga om i det här fallet, tydligt säger att praktikanten inte ska vara arbetstagare i det företag där praktiken utförs.
I argumenteringen menar facket också att de ett av företagen, Bravida, använt praktikanten som gratis arbetskraft.
– Helt fel, han har inte utfört något arbete som vi tagit betalt för ut mot kund. En praktikant kan inte utföra vilket arbete som helst. Tvärtom måste vi ju ta ansvaret och handleda och visa hur jobbet går till. Jag har svårt att förstå var de vill komma med det här. Vi har enbart dragit vårt strå till stacken när det gäller ungdomsarbetslösheten, säger Bravidas regionchef Dan Nilsson.
Inte heller Ulf Nordström förstår varför facket drar ärendet så långt som till AD. Särskilt inte som utbildning, lärlingsplatser och goda möjligheter på arbetsmarknaden, är frågor som SEF normalt lägger stor vikt vid.
– Det normala synsättet från fackets sida har varit att praktikplatser är okej, säger han. Nu drar man upp en tydlig motsättning och menar att i princip ska man antingen vara anställd eller arbetslös.
För den unge praktikanten blev tiden på Bravida det som alla hoppats på. När konjunkturen vände under 2010 kunde Bravida både ta tillbaka de varsel som låg och praktikanten kunde anställas som lärling.
Men målet ligger alltså nu hos AD och ett beslut kommer ett stycke in på nästa år. Ulf Nordström räknar med att det ska vara ett positivt utslag.
– Jag utgår från att vi vinner det här målet. Dels finns rena juridiska argument som talar emot SEF, dels förstår jag inte varför vi inte ska få vara med och bekämpa ungdomsarbetslösheten. Att facket vill stänga arbetsmarknaden för unga arbetslösa är helt obegripligt.

Posted by SweDutch

1 comment

Även om detta en ena sidan i sakfrågan, är det än en gång ett bevis på att facket med alla (o)möjliga medel försöker bevisa sin existens därför att de vägrar att inse att tiderna där arbetare och kapitalet stod mot varandra, är slut.