Elcyklister kör bättre, hävdar försäkringsbolag

Källa: nyhetsbrev NyTeknik 2020.07.14

Enligt VTI ger elcyklar en högre andel skador. Men nu hävdar försäkringsbolaget Bikmo att elcyklisterna tvärtom är mindre riskbenägna än vanliga cyklister – och sänker elcyklisternas premier.

De eventuella riskerna med batteriassisterade cyklar har varit ämne för diskussion och svensk statistik pekar mot att elcyklister dras med allvarligare skador än vanliga cyklister.

Enligt en studie som Statens väg- och transportforskningsinstitut utförde tidigare i år drabbas cyklister av 31 procent måttliga skador och fyra procent allvarliga – detta mot 36 procent måttliga och sex procent allvarliga skador för elcyklisterna. Det skriver sajten Allt om elcyklar. VTI:s spekulation är att skillnaden snarare beror på elcyklisternas höga ålder än en hög fart.

Nu hävdar dock en ny studie att elcyklister tvärtom kör säkrare än de som rullar på konventionella cyklar, det rapporterar Electrek.

Undersökningen är gjord av Bikmo, ett försäkringsbolag inriktat mot cyklister. Företaget har hämtat in data från fler än 3 000 personer runt om i Europa, varav tusen körde elcykel och resterande trampade oassisterat. Resultatet visar att elcyklisterna genererar 38 procent färre försäkringsärenden om ersättning än de som rullar på konventionella cyklar.

Enligt Bikmo beror det på att elcyklister är mindre benägna till att ta risker, och med utgångspunkt från den nya datan har bolaget sänkt premien med 25 procent för elcyklister.

https://www.nyteknik.se/fordon/elcyklister-kor-battre-havdar-forsakringsbolag-6998458?source=carma&c_rid=63zl0t090196XiNEaDg2038111457%7C90509070&utm_custom[cm]=381335690,33270&=    

Posted by SweDutch

Lämna ett svar