El på vägen billigare än tåg

Källa: nyhetsbrev NyTeknik 2011.11.18
Det blir billigare att låta eldrivna lastbilar köra malm från den nya järnmalmsgruvan i Pajala än att bygga en helt ny järnväg. Det hävdar två tunga före detta generaldirektörer i Banverket och Vägverket.

– Ge elvägen en chans, skriver Bo Byström, tidigare chef för Banverket och Ingemar Skogö, tidigare chef för Vägverket, i en debattartikel i SvD i dag.
De tar Pajala som ett exempel på vinsterna med elektrifiering av tunga transporter på vägarna – både kapitalmässigt jämfört med att bygga nya järnvägare och miljömässigt jämfört med att köra dieseldrivna lastbilar samma sträckor. Att bygga en järnväg mellan Pajala och Svappavaara, där Malmbanan till Luleå tar vid, skulle kosta uppemot 10 miljarder kronor, enligt Bylund och Skogö.
Att rusta upp den befintliga vägen och förse den med luftledningar för ….. artikeln fortsätter
eldrivna lastbilar skulle bara kosta 2,5 miljarder – 1 miljard för att förstärka vägen och 1,5 miljarder kronor för att elektrifiera den.
Ingemar Skogö är ordförande för statliga fordonsforskningsinstitutet FFI, som ger bidrag till forskning om framtidens fordon och har varit med om att bevilja stöd till flera projekt om elektrifiering av svenska vägar.
Ett av projekten heter Svenska Elvägar och i det har Bo Bylund engagerat sig. Svenska Elvägar är det enda av de fyra pågående projekten som har luftledningar a la trådbussar som sin lösning. Alla de övriga har någon form av el-slinga i vägbanan, antingen konduktiv överföring med strömavtagare mot ett spår i vägbanan eller induktiv överföring utan strömförande spår.
– Genom att vi använder oss av teknik där det redan finns en etablerad standard kan vi komma igång mycket snabbare eftersom inga patent eller intellektuella rättigheter riskerar hindra användningen. Det blir billigare och går fortare att bygga luftledningar än markledningar och miljöbelastning blir mindre, säger Per Ranch, projektledare på företaget Projektengagemang AB som arbetar för Svenska Elvägar, till Ny Teknik.
Om två veckor ska Svenska Elvägar lämna in sin projektrapport till FFI för bedömning.
– Det är dags för politikerna att ta tag i den här frågan på allvar. Om man sätter upp ledningar på de stora motorvägarna och erbjuder strömmen gratis skulle det bli fart på utvecklingen – både av tekniken för strömavtagare och eldriften av själva lastbilarna, säger Per Ranch.

Posted by SweDutch