Domstolen: Krav på handskakning strider mot religionsfriheten

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2022.03.29

Trelleborgs kommuns beslut att inte anställa personer som, med hänvisning till religiösa eller kulturella skäl, vägrar ta det motsatta könet i hand strider mot lag.
Det konstaterar förvaltningsrätten i Malmö och upphäver beslutet.

Det var i februari förra året som kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun beslutade att anta en motion gällande att kommun inte skulle anställa personer som av religiösa eller kulturella skäl vägrade hälsa på det motsatta könet genom traditionell handhälsning då detta kan upplevas som kränkande och diskriminerande.

Beslutet kom att överklagas till förvaltningsrätten i Malmö av ett antal privatpersoner som yrkade att det skulle upphävas och även inhiberas i väntan på domstolsprövning, vilket domstolen också beslutade om i mars förra året.

Hänvisar till Europadomstolen och AD

Nu har domstolen prövat överklagandena och slagit fast att kommunens krav på handskakning strider mot religionsfriheten. Domstolen hänvisar till praxis från Europadomstolen av vilken det framgår att religionsfriheten omfattar ”trosuppfattningar som har uppnått en viss nivå av övertygelse, seriositet, koherens och betydelse”. Religionsfriheten i Europakonventionens nionde artikel avser i första hand enskildas tanke- och samvetsfrihet – men även den enskildes möjlighet att utöva eller ge uttryck för sin religiösa uppfattning, konstaterar domstolen.

Förvaltningsdomstolen hänvisar även till ett mål i Arbetsdomstolen där en kvinnan ansågs ha diskriminerats när en potentiell arbetsgivare avbröt rekryteringsförfarandet efter att hon vägrat att handhälsa på en manlig företrädare för företaget, med hänvisning till sin religion.

Skyddas av religionsfriheten

När det gäller Trelleborgs kommun konstaterar domstolen att fullmäktiges beslut innebär att kommunen inte ska anställa personer som vägrar att skaka hand med det motsatta könet – om det är föranlett av religiösa eller kulturella skäl. En sådan vägran, med direkt eller nära koppling till en religiös trosupfattning, skyddas enligt domstolen av religionsfriheten ”genom att utgöra en otillåten inskränkning av den rätt att utöva sin religion som var och en är tillförsäkrad enligt regeringsformen och Europakonventionen och som utgör diskriminering enligt rubricerade lagar”.

Kommunens beslut strider därför mot lag och ska därmed upphävas.

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/domstolen-krav-pa-handskakning-strider-mot-religionsfriheten/?utm_campaign=220401&utm_medium=email&utm_source=apsis

Posted by SweDutch

Lämna ett svar