Djurgården får nej i högsta instans – får inte ut namn på fotbollshuliganer

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2019.01.31

Det blir ingen prövning i högsta instans för Djurgården Fotboll som vill att polisen ska lämna ut identiteten på de personer som misstänks för ordningsstörande brottslighet under en fotbolls-match. Det har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat.

Det var Djurgårdens Elitfotboll AB som vände sig Polismyndigheten och begärde att få ta del av namn och personnummer på de personer som figurerar i en förundersökning om brott som begicks i samband med en fotbollsmatch förra året.

Djurgården var särskilt intresserad av att få ta del av uppgifter om de personer som hade kastat en så kallad bengaliska eld och en stol som hade träffat en person.

Lagen om tillträdesförbud
Polismyndigheten avslog dock ansökan med hänvisning till sekretess – ett beslut som Djurgården överklagade till Kammarrätten i Stockholm.

Enligt Djurgården hade Polismyndigheten inte gjort en tillräcklig genomlysning av lagstiftningen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang eftersom man inte hade tagit hänsyn till lagstiftarens ”intentioner” i lagens förarbeten. Djurgårdens uppfattning redovisas i kammarrättens dom:

”Djurgårdens begäran om att ta del av namnuppgifter och därmed jämförliga uppgifter har avslagits i strid med lagstiftningens intentioner att Djurgården som part ska delges dessa uppgifter. Denna ordning är i strid med lagstiftningens intentioner gällande informationsöverföring till enskild idrottsorganisation. Djurgården har ett ansvar att upprätthålla lag och ordning.”

Gäller förundersökning
Kammarrätten konstaterade dock att Djurgårdens begäran inte gäller något ärende om tillträdesförbud utan en förundersökning och att uppgifterna därför inte kan lämnas ut enligt lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.

Kammarrätten skrev i sin dom:

”Kammarrätten konstaterar att Djurgården inte är part i förundersökningen. Det finns inte heller i övrigt någon sekretessbrytande bestämmelse eller bestämmelse om undantag från sekretess i OSL som ger Djurgården rätt att ta del av de sekretessbelagda uppgifterna.”

Kammarrätten gick därmed på Polismyndighetens linje och avslog Djurgårdens överklagande.

Djurgården överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen som dock beslutar att inte pröva fallet.

http://www.dagensjuridik.se/2019/01/djurgarden-far-nej-i-hogsta-instans-far-inte-ut-namn-pa-fotbollshuliganer?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Posted by SweDutch

Lämna ett svar