”Det kostar mer än det smakar”

Rörmokaren och egenföretagaren Åke Bror tackar konsekvent nej till flera uppdrag i veckan. Det gör han hellre än att anställa och växa eftersom han tycker att riskerna och kostnaderna för en medarbetares sjuklön är alldeles för stora i jämförelse med de vinster han kan göra.

Sedan 1994 driver VVS:aren Åke Bror egna företaget Gävle Rörmontage och firman har i stort gått på högvarv sedan starten. Nästan dagligdags har han valt att tacka nej till uppdrag och expansion, och det var först efter tolv år, 2006, som han anställde sin första medarbetare – och då motvilligt – dottern Caroline. Caroline utbildade sig också till VVS:are men fick ingen lärlings§plats.

– Många upplever det som ett stort åtagande att ta in en lärling. Man måste avsätta tid för att visa och utbilda och man kan inte ta betalt för lärlingsjobb på samma sätt. Som liten firma har man inte alltid den tiden eller ekonomin för en lärling, säger Åke Bror, som dock valde att lösa situationen genom att ta in dottern.

Åke Bror menar att det med dagens arbetsgivaravgifter och sjukskrivningskostnader är alldeles för svårt för en liten företagare att få det att gå ihop med en anställd, speciellt om denne blir sjuk.

– Inte nog att jag måste dra in min egen lön och den andres sjuklön, jag måste även lösa jobben genom att leja en ersättare vilket minskar marginalerna. Dessutom är investeringarna som krävs för att värva någon stora, en halv miljon i form av en extra bil, verktyg och ett liggande lager i bilen. För att klara det blir många tvungna att sätta hus och firma i pant på banken, säger Åke Bror.

Med en anställd menar Åke Bror också att den administrativa bördan växer avsevärt.

– Redan nu lägger jag minst en helgdag i veckan på det, och den tiden skulle ju också öka. Nej, det är ett för stort vågspel att växa i Sverige, säger han och efter frågar en mer företagarfrämjande lagstiftning i Sverige. Han tycker att sjukförsäkringsreglerna borde differentieras och mer ta hänsyn till företagens storlek och verksamhet.

– Ett stort företag som Sandvik, med en automatiserad produktion är ju mindre känslig för sjukfrånvaro än jag, en liten företagare med en personalintensiv verksamhet. Det räcker att en person är borta en dag för att det skulle ge mig stora konsekvenser, säger han.

Dessutom tycker han att försäkringskassan helt borde ansvara för hanteringen av sjuklönen via arbetsgivaravgiften. Den bördan borde inte ligga på arbetsgivaren som den gör idag under den anställdes första två sjukveckor.

– Tänk om alla småföretag i Sverige hade anställt en medarbetare. Då hade arbetslösheten minskat drastiskt. Men de incitamenten, för att småföretagen ska vilja och våga anställa, lyser med sin frånvaro, menar Åke Bror.

Något han dock är tacksam för är halveringen av arbetsgivaravgiften för unga som inte hunnit fylla 26 år, som den nya regeringen införde.

– Det har nog öppnat dörrarna för en hel del ungdomar till arbetsmarknaden, säger Åke Bror
Källa: website svensknäringsliv 2009-10-28

Posted by SweDutch