Debatt: Ett nationellt skuldregister – mer angeläget än någonsin

Källa: nyhetsbrev DI 2023.08.31

Ett nationellt skuldregister skulle kunna spela en avgörande roll i att få kontroll över svenskarnas skulder. Ett sådant register skulle ge kreditgivare den nödvändiga insikten om en låntagares skuldhistorik, vilket skulle möjliggöra mer informerade och ansvarsfulla kreditbeslut, skriver Jacob Lundblad, VD NOBA Bank Group.

Sveriges ekonomiska situation är allvarlig. Flera faktorer, från globala politiska händelser till inrikes ekonomiska förändringar, har bidragit till att svenska hushåll nu känner en växande ekonomisk tyngd. Nyligen presenterade Kronofogden siffror på en oroande utveckling: över 600 000 krav på obetalda skulder har rapporterats under första halvåret 2023, vilket är en ökning med 12 procent från föregående år.

Höjda räntor, eftersläpningar från pandemin, inflationen, kriget i Ukraina och det allmänna ekonomiska klimatet. En dyr semesterperiod med en svagare svensk krona. Det är en perfekt storm av negativa faktorer, och det är svenska hushåll som betalar priset. Att vi ser växande lånekostnaderna kommer nog inte som en chock för någon, men samtidigt är jag nog inte ensam om att se situationen som väldigt alarmerande.

Särskilt oroande är att skuldökningen inte är begränsad till en viss demografisk grupp. Medan alla åldersgrupper har påverkats, har skulderna ökat mest bland äldre, hela 18 procent. Än högre ökning ser vi bland äldre kvinnor (65+) – 21 procent. Bland större lån, främst i åldersgruppen 35 till 54, har skulderna ökat med 2,2 miljarder kronor jämfört med föregående år.

Det är nu mer angeläget än någonsin att vi vidtar konkreta åtgärder för att motverka utvecklingen. Ett nationellt skuldregister skulle kunna spela en avgörande roll i att få kontroll över svenskarnas skulder. Ett sådant register skulle ge kreditgivare den nödvändiga insikten om en låntagares skuldhistorik, vilket skulle möjliggöra mer informerade och ansvarsfulla kreditbeslut. Det nuvarande systemet, där inte alla kreditgivare har tillgång till en enhetlig databas över tidigare skulder, skapar en miljö där både kreditgivare och låntagare tar onödiga risker.

Samtidigt som de ekonomiska belastningarna växer, måste vi också vara medvetna om de sociala konsekvenserna av skuldsättning. En obetald skuld kan snabbt accelerera, där den initiala summan ökar avsevärt på grund av avgifter och räntor fram tills den drivs in av Kronofogden. Denna snöbollseffekt kan snabbt utvecklas till en skuldspiral, som ytterligare försvagar individer och deras ekonomiska ställning

Förutom de uppenbara konsekvenserna, som betalningsanmärkningar och begränsad tillgång till nödvändiga tjänster, bostäder och mobiltelefoni, kan individen också lätt hamna i en situation av ekonomiskt utanförskap. En situation som också hindrar individers förmåga att fullt ut delta i samhället.

För att lösa detta problem behöver vi en förändring. Att införa ett nationellt kreditregister är inte hela lösningen, men utan korrekt underlag är det svårt att genomföra andra viktiga förändringar och än svårare att ta rätt beslut vid kreditgivning. De stora svenska bankerna, samt alla andra relevanta aktörer inom finansbranschen, måste nu ta ledningen och arbeta tillsammans för att skapa en hållbar ekonomisk framtid för alla svenskar.Jacob Lundblad, VD NOBA Bank Group. NOBA Group är Nordax Bank, Bank Norwegian och Svensk Hypotekspension.

https://www.di.se/debatt/debatt-ett-nationellt-skuldregister-mer-angelaget-an-nagonsin/

Posted by SweDutch

Lämna ett svar