Där stoppas varannan led-lampa

Källa: NyTeknik nyhetsbrev 2011.12.12
Mer än hälften av led-lamporna som Elsäkerhetsverket testat har fått försäljningsförbud. Anmärkningsvärt, tycker myndigheten.
Elsäkerhetsverket har på senare tid gett ett flertal led-lampor försäljningsförbud. Den vanligaste orsaken är de sprider störningar på elnätet. Vissa ger även radiostörningar.
Mer än hälften av de lampor som köpts in och testats har stoppats. En anmärkningsvärt hög siffra, skriver myndigheten i sitt senaste nyhetsbrev. En förklaring kan vara att de flesta kontrollerade lampor har varit dimbara. De innehåller styrelektronik som lamptillverkarna kan ha ”glömt bort” att säkra EMC-kraven för, konstaterar Elsäkerhetsverket.
Nu pågår även ….. artikeln fortsätter
en kampanj inom EU där myndigheter i flera länder skannar av marknaden för att undersöka om de nya ledlamporna uppfyller EMC-kraven.
En orsak till att intresset för led-lampor ökar är att glödlamporna fasas ut. Ansvaret för att lamporna EMC-testats på ett korrekt sätt ligger på tillverkaren eller importören.

Posted by SweDutch