Dansk skepsis mot effektivare gränskontroller har sin grund i krigsåren

Källa: nyhetsbrev Sydsvenskan 2016.06.05
Planerna på att samordna de dubbla gränskontrollerna för tågresenärer över Öresund till en enda punkt på Kastrup riskerar att stupa på danskt motstånd. Skälet heter Gestapo. Danmarks erfarenheter från 1940-45 talar emot utländsk polis stationerad på dansk mark.

I april kom Sveriges inrikesminister Anders Ygeman (S) och den danske justitieministern Søren Pind på gemenamt besök till tågstationen på Kastrup.

De gjorde klart att de gärna vill se att de dubbla gränskontrollerna för alla som tågpendlar över Öresund slås ihop till en enda kombinerad id- och gränskontroll vid Kastrup och i Helsingör.

– Det vore en stor fördel, men är juridiskt komplicerat, sade Anders Ygeman.
– Det finns juridiska problem om svensk polis ska arbeta på dansk jord. Men vi tittar på saken, sade Søren Pind.
 
Sedan dess har en arbetsgrupp med svenska och danska regeringstjänstemän tittat på saken, men ingen av de båda ministrarna har återkommit med besked …  om hur samtalen gått.Enligt vad HD och Sydsvenskan erfar är de danska erfarenheterna från andra världskriget en försvårande omständighet.
En komplikation är även det svensk-danska polisavtal som i oktober 1999 skrevs under av dåvarande justitieministrarna Frank Jensen och Laila Freivalds.
 
Avtalet gör det möjligt för danska och svenska poliser att patrullera hela den fasta Öresundsförbindelsen – också de delar som ligger utanför den egna nationsgränsen.
Avtalet tillåter dansk polis att jaga misstänkta och förrymda brottslingar långt in på svensk mark. Danska polismän kan gripa bovar i hela Sverige.Svensk polis har betydligt mindre svängrum. Svensk polis får enligt avtalet jaga bovar bara 25 kilometer in i Danmark. Gränsen går inne i centrala Köpenhamn.Men svensk polis får enligt avtalet inte använda skjutvapen på dansk mark och får inte heller göra några som helst ingripanden.
 
Skillnaderna beror på att Sverige följer de polisavtal som redan tidigare hade ingåtts med Finland och Norge. Danmark följer det avtal som redan fanns med Tyskland.
– Vi vill ha en parallellitet i avtalen, förklarade Frank Jensen i oktober 1999.
Enligt de tjänstemän som studerat möjligheten av en svensk gränskontroll på tågstationen på Kastrup saknas det idag juridiska förutsättningar för att en sådan kontroll skulle kunna bemannas av svenska poliser.Svenska gränspoliser skulle på dansk mark vara helt utan befogenheter att beordra enskilda resenärer att legitimera sig.De skulle också sakna rätt att ingripa om tågresenärer försöker ta sig ombord utan id-handlingar eller om de på något sätt begår lagbrott.
 
Om de svenska poliserna ska få sådana befogenheter krävs det att 1999 års svensk-danska polisavtal förhandlas om. Men i Danmark finns en stark politisk skepsis kring en sådan omförhandling.
Det finns fortfarande danskar som minns hur Gestapo, Adolf Hitlers fruktade säkerhetspolis, skapade en polisstyrka på 800-900 man i Danmark under andra världskriget och öppnade lokala högkvarter runt om i landet.
I Köpenhamn fungerade Shellhuset som Gestapos eget polishus, i Århus skapades ett liknande högkvarter i Universitetsparken, i Odense huserade Gestapo i Husmandsskolen, i Kolding höll de till på Staldgården.Av hänsyn till den motvilja mot tysk polis som dröjer sig kvar i Danmark får tyska poliser inte ta sig mer än 25 kilometer in över den dansk-tyska gränsen på Jylland och vid Lolland. Och då endast för akuta utryckningar, absolut inte för permanenta uppdrag.
Motsvarande regler gäller för svensk polis – och det skulle antagligen kräva ett ytterst detaljerat regelverk om danskarna skulle låta de svenska gränspoliser som just nu arbetar i Hyllie flytta över till Kastrups tågperronger.
http://www.sydsvenskan.se/2016-06-05/dansk-skepsis-mot-effektivare-granskontroller-har-sin-grund-i-krigsaren

Posted by SweDutch