Centern då och nu

För 34 år sedan blev centerledaren Torbjörn Fälldin statsminister på sitt löfte att avveckla kärnkraften.

I dag är Centern drivande för ny kärnkraft i Sverige med centerledaren Maud Olofsson som språkrör för centerns nya inställning och miljöminister Andreas Carlgren som den som har kärnkraftsfrågan på sitt bord.

I valrörelsen 1976 presenterade centerledaren Torbjörn Fälldin en plan för att stänga de svenska kärnkraftverken. – Kärnkraften ska vara avvecklad senast 1985, sade Torbjörn Fälldin vid en presskonferens den 25 augusti.Detta ledde till att kärnkraftsfrågan blev den helt dominerande frågan i valrörelsen.

De borgerliga partierna vann valet och kunde bilda en trepartiregering med Torbjörn Fälldin som statsminister.Byggena av de svenska kärnkraftverken pågick dock för fullt och Torbjörn Fälldin tvingades bekänna färg.

Det var då han yttrade de berömda orden att han ”inte kunde dagtinga med sitt samvete” och sitta i en regering som laddade nya kärnkraftverk.

Torbjörn Fälldin lämnade den 5 oktober 1978 in sin och regeringens avskedsansökan och den första borgerliga regeringen på 40 år var till ända.

Källa: Ny Teknik website 2010-02-18

Posted by SweDutch