Bullerskyddet som skördar solenergi

Källa: NyTeknik nyhetsbrev 2013.01.04

Ett 400 meter långt bullerskydd med inbyggda solfångare ska byggas längs Västra stambanan. Anläggningen blir en demonstrationsanläggning för hela EU.

Bullerskyddet som skördar solenergi

En ny typ av bullerskydd ska skydda boende i Lerum från bullret från Västra stambanan och trafiken från E20. Förutom att absorbera ljud ska det även bidra till energiproduktionen i kommunen. Genom att låta merparten av den 400 meter långa skärmen bestå av solfångare kan värmen i solenergin tas till vara och ledas vidare in i fjärrvärmesystemet.
– Det här har aldrig gjorts tidigare. På det här sättet åtgärdar vi ett problem, buller, och får samtidigt ut ytterligare en nytta, att producera värme, säger ..Artikeln fortsätter.
   projektledare Henrik Bengtsson i en press release.
Projektet heter Noisun och är en del av EU:s miljöprogram LIFE+. Den totala kostnaden beräknas till 14 miljoner kronor. EU-kommissionen bidrar med fem miljoner.
Det värmeproducerande bullerskyddet i Lerum blir en demonstrationsanläggning för hela EU, och ska enligt planerna vara klart i slutet av året. Förhoppningen är att den ska locka besökare från hela världen.
Lerums kommun genomför projektet i samarbete med Lerums Fjärrvärme AB, Trafikverket och SP- Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/solenergi/article3612234.ece

Posted by SweDutch