Bubblor ska rädda vindkraftbyggens ljudmiljö

Källa: nyhetsbrev NyTeknik 2013.06.27
Bubbelgardiner i vattnet ska rädda sälar och andra djur från hörselskador när de stora vindkraftparkerna sätts upp.

Vindkraftparken Dantysk i Nordsjön ska ha 80 vindturbiner på fundament som vilar på 21 till 31 meters djup. De pålas ner i havsbottnen, en process som skapar extremt buller och kan skada tumlare och sälar.
Motmedlet är en bubbelgardin. Först aktiveras ”sälskrämmor” som skickar ut ljudpulser som håller djuren borta från arbetsplatsen. Pålningen mjukstartas innan den kommer upp i full ljudnivå. Volymen är extrem.
Enligt en tysk undersökning har gränsvärden på 160 decibel vid 750 meter ofta överskridits med 10 decibel. Ett jetplan kan ligga omkring 140 decibel på 30 meter. I studien ingick tyska staten och åtta företag som bygger och driver vindkraftverk till havs.

Bubblor ska rädda vindkraftbyggens ljudmiljö
Bubbelgardinen som används vid Dantysk kommer från Weyres och består av två slangar som läggs på bottnen runt fundamentet, 100 meter isär. Luft pumpas ner och strömmar ut genom ventiler för att skapa en ström av bubblor upp till ytan. Foto: Vattenfall

 Slutsatsen var att dagens teknik i alla fall kan få ner bullret till lagliga nivåer. De högsta dämpningseffekterna som uppmättes i projektet var 25 decibel.
Bubbelgardinen som används vid Dantysk kommer från Weyres och består av två slangar som läggs på bottnen runt fundamentet, 100 meter isär. Luft pumpas ner och strömmar ut genom ventiler för att skapa en ström av bubblor upp till ytan.
Bubblorna bryter upp ljudvågorna. På 750 meters avstånd är volymen en tredjedel.
Intresset för bubbeltekniken är stort och flera andra tillverkare som IHC, Mench och TU Braunschweig jobbar med undervattensinstallationer. Vissa använder dubbla rör där luft pumpas genom den vattenfyllda spalten och andra olika varianter av bubbelgardiner.
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article3721446.ece

Posted by SweDutch