Brevbärare banar vägen

Utrustningen känner av vibrationerna i vägen, håller reda på positionen med gps och skickar data vidare över mobilnätet. Ju hårdare väg, desto mer vibrationer. Foto: Tomas Ek, Semcon

Källa: nyhetsbrev NyTeknik 2012.03.14

När tjälen går ur och vägar skadas är det svårt att få ut avverkat virke ur skogen. I ett försök rapporterar specialutrustade postbilar om vägarnas bärighet.

Fyra lantbrevbärarbilar i Arvikatrakten och fyra i Sunne kör omkring med ett extra elektronikpaket, som känner av hur grusvägarna i trakten mår. Ytterligare fyra bilar är på väg till Kramfors. Utrustningen känner av vibrationerna i vägen, håller reda på positionen med gps och skickar data vidare över mobilnätet. Ju hårdare väg, desto mer vibrationer.
Postbilarna ingår i ett projekt, där konsultföretaget Semcon samarbetar med …Artikeln fortsätter
Trafikverket, för att bygga upp ett informationssystem för vägarnas bärighet.
Varje år ställer tjällossningen till det för framförallt de stora skogs­företagen, när de vill få ut det avverkade timret ur skogen. Ibland stängs vägar av i flera veckor, trots att de är fullt körbara när det varit en köldknäpp.
– Vi vänder oss till trafikledarna hos åkerierna och skogsföretagen, de får en prognos som visar vart de kan skicka sina bilar, och vilka vägar man ska undvika, säger Anders S Johansson hos Semcon.
– Vi vill kunna ha en två–tre dagars framförhållning i prognosen. En effekt av att postbilarna kör samma sträcka minst en gång om dagen är att vi kan följa förändringarna.
Prognosen bygger inte bara på data från lantbrevbärarbilarna. Informationen kombineras med data om vägunderlaget, geografin i området och en klimatmodell där man tar in väderdata. Om det varit rejält kallt på natten kanske det går att köra på vägen fram till mitt på dagen.
I princip behövs inte den specialutvecklade hårdvaran som i dag sitter i postbilarna för att genomföra mätningen. Moderna bilar innehåller redan tillräckligt med vibrationssensorer och accelerometrar.
– Problemet är att olika biltillverkare valt olika system. För det här försöket blev det enklast att bygga en egen hårdvara, säger Anders S Johansson.
På sikt handlar informationssystemet inte bara om att få bilarna att undvika dåliga vägar.
– Vad vi hoppas få ut är bland annat att veta var vi ska förstärka vägnätet, säger Per Wenner på Trafikverket.
Den specialutvecklade hårdvaran skruvas fast i brevbärarbilen och ansluts till cigarrettändaruttaget. Den innehåller bland annat vibrationssensor, gps, extern temperaturgivare och modem för datatrafik.

Posted by SweDutch