Bostadsrättsförening nekas kamerabevaka entré och trapphus

Källa: nyhetsbrev DagenJuridik 2020.06.16

Efter en granskning av hur en bostadsrättsförening satt upp kameror i sin fastighet konstaterar Datainspektionen att föreningen har gått för långt som spelat in ljud och kamerabevakat både entré och trapphus.
Nu ska kamerorna bort – och föreningen betala sanktionsavgift.

Efter klagomål till Datainspektionen om att en bostadsrättsförening satt upp kameror i ett trapphus i föreningens bostadshus inledde myndigheten en granskning.

– Vi får många frågor och klagomål som rör just kamerabevakning i flerbostadshus. Därför är det viktigt för oss att ge vägledning kring när och hur kamerabevakning kan vara tillåten eller inte i sådana situationer, säger Nils Henckel som är jurist på Datainspektionen.

Spelar in dygnet runt

Enligt Datainspektionens granskning har föreningen totalt fyra bevakningskameror. Två av dem är placerade i trapphus, en i entrén till föreningens fastighet och en är riktad mot en el-central i föreningens förrådsrum. Samtliga kameror spelar in bild och ljud alla dagar i veckan, dygnet runt.

Datainspektionen konstaterar inledningsvis att bostadsföreningar inte behöver ansöka om tillstånd hos Datainspektionen för att få kamerabevaka.

– Det innebär dock inte att det är fritt fram att kamerabevaka i flerbostadshus. Föreningen ansvarar själv för att dess kamerabevakning inte strider mot dataskyddsförordningen, GDPR.

Kartlägger boendes vanor

Vad gäller kamerorna i trapphuset konstaterar Datainspektionen att dessa gör det möjligt för föreningen att ”kartlägga de boendes vanor, besök och umgängeskrets”.
”Redan det faktum att bevakningen avser de boende och deras hemmiljö innebär därför att det krävs mycket starka skäl för att bevakningen ska vara tillåten”, skriver myndigheten i sitt beslut.

– Under särskilda omständigheter kan en bostadsrättförening ha möjlighet att kamerabevaka ett trapphus och rikta kameran mot en viss boendes ytterdörr. Men, för att sådan bevakning ska vara tillåten krävs att det finns mycket tungt vägande skäl till kamerabevakningen och det anser vi inte är fallet här.

Löpande prövning

Vad gäller kameran som är uppsatt vid entrén till föreningens fastighet uppger föreningen att de haft problem med skadegörelse vid entrén under två månader 2018.
Datainspektionen skriver att föreningen löpande måste göra en prövning av om det fortfarande är motiverat att ha denna kamera uppsatt och eftersom föreningen inte haft några problem med skadegörelse sedan augusti 2018 finns det inget som motiverar att bevakningskameran fortfarande används.

Den fjärde kameran, som är riktad mot el-centralen, måste riktas om, så att den inte filmar de boendes förråd, skriver Datainspektionen.

Inga skäl spela in ljud

Samtliga kameror spelar in både bild och ljud. Något som motiverar det finns det inte, enligt Datainspektionen.

– Att styrelsen i en bostadsrättförening kontinuerligt avlyssnar och spelar in ljud i människors bostadsmiljö är som utgångspunkt inte tillåtet.

Datainspektionen anser också att föreningen inte tillräckligt informerat de boende om kamerabevakningen.

Sanktionsavgift

Datainspektionen förelägger i sitt beslut bostadsrättsföreningen att sluta kamerabevaka trapphus och entré, att upphöra med ljudinspelning för bevakningskameran i el-centralen och att förbättra informationen om kamerabevakningen.
Föreningen ska också betala en sanktionsavgift på 20 000 kronor.

– Jag uppmanar alla bostadsrättsföreningar som kamerabevakar eller överväger att göra det, att ta del av detta beslut och de rättsliga bedömningar vi gjort, säger Nils Henckel.

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/bostadsrattsforening-nekas-kamerabevaka-entre-och-trapphus/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Posted by SweDutch

Lämna ett svar