Bostadsbristen fick Sergio att säga upp sig – lämnar Sverige

Källa: nyhetsbrev Arbetsmarknadsnytt 2018.09.26

Sergio Suardiaz är nyckelmedarbetare på sitt företag. Men efter att ha tvingats byta bostad sex gånger på fyra år orkar han och hans flickvän inte längre. Nu går flyttlasset hem till Spanien igen. Och de är inte ensamma om att lämna jobb i Stockholm på grund av bostadskrisen.

Sergio Suardiaz

Sergio Suardiaz har tvingats flytta sex gånger på fyra år.

Foto: Sören Andersson

Sergio Suardiaz bodde i Stockholm redan för femton år sedan, då han studerade sin sista termin på Stockholms universitet.

– Jag kom att älska Stockholm. När jag och min flickvän flera år senare fick möjligheten att jobba i Stockholm tog vi chansen att flytta hit, säger han.

Han jobbar på it-företaget Urkund som arbetar digital teknik inom utbildningssektorn. Där innehar han en nyckelroll som försäljningsansvarig. Men nu måste han och hans flickvän flytta tillbaka till Madrid.

– Vi var inte beredda på det kaos som väntade mig och min flickvän. Vi blev snabbt förvirrade av hur bostadssituationen fungerar. Stockholms stad sa att vi skulle ställa oss i bostadskö. De berättade dock inte att kön var omkring 20 år lång, säger Sergio Suardiaz.

Påfrestande flyttkarusell

Efter att ha blivit uppsagda från sin första lägenhet hamnade paret i en flyttkarusell som har varit mycket påfrestande.

– Det har varit djävulskt. Vi har flyttat sex gånger på fyra år på olika andrahandskontrakt. Ena lägenheten behövde vi köpa möbler till. Andra lägenheten var möblerad, och vi var tvungna att sälja möblerna. Nästa var omöblerad. Det var fullständigt kaos för oss.

Att bosätta sig i en förort långt utanför Stockholm var inte aktuellt. De vill bo i Stockholm för att de tycker om staden och vill inte jobba i Sverige till vilket pris som helst, menar Sergio Suardiaz. Och att köpa en lägenhet med de höga priserna på bostäder och den osäkerhet som råder på bostadsmarknaden är inte heller något som lockar.

– Vi har båda bra lön och skulle inte ha problem att få banklån. Men ska man köpa en lägenhet i Stockholm behöver man ha en planeringshorisont på minst tio år. Vi är trots allt från Spanien och vi är inte hundra procent säkra på om vi vill rota oss så mycket. Jag är 36 år och min flickvän är 33. Vi kanske vill bilda familj snart och vi vill känna att allt är stabilt omkring oss, säger Sergio Suardiaz.

Bostadsbristen ger rekryteringsproblem

Peter Witasp operativ chef Urkund AB

Peter Witasp på Urkund berättar att många av deras medarbetare saknar bostad.

Foto: Pressbild

Peter Witasp, operativ chef på Urkund, är medveten om problemet – och det har funnits vissa problem med rekryteringar på grund av bostadssituationen i Stockholm tidigare.

Företaget är i behov av personal hela tiden och under en högkonjunktur är det extra hård konkurrens om talangerna. Framförallt är det kvalificerade säljare och programmerare som behövs. Många hör av sig och vill jobba på Urkund, men många saknar bostad i Stockholm.

– Vi ställer ofta frågan om bostad vid anställningsintervjuer eftersom många som inte är från Stockholm inte förstår bostadssituationen här. Om personens bostadssituation är osäker löper vi risk att förlora en medarbetare vi har satsat mycket tid och resurser på, säger Peter Witasp.

Inte sällan får de höra svar som ”jag bor inte i Stockholm nu nu, men får jag jobbet så ordnar jag en lägenhet”. Många undrar också om de kan jobba på distans från andra städer.

Stängd hyresmarknad

Daniella Waldfogel

Sergio Suardiaz situation är ett typexempel, berättar Daniella Waldfogel på Stockholms handelskammare.

Foto: Pressbild

Daniella Waldfogel är näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare och har skrivit en rapport om hur bostadsmarknaden påverkar företagen i Stockholm.

­– Sergios situation är ett typexempel. Det är inte alla som vill eller har möjlighet att ge sig in på den ägda marknaden eftersom man inte är helt säker på hur länge man vill stanna. Och hyresmarknaden är stängd för den som inte har haft en två decennier lång planeringshorisont på sitt boende, säger Daniella Waldfogel.

Hon är bekymrad över hur Stockholms bostadssituation påverkar företagen i regionen och att politikerna verkar oförmögna att ta tag i problemet.

– Det leder till att rekryteringar uteblir och till att företagen inte kan nå sin fulla potential. Vi har en dysfunktionell bostadsmarknad med problem i alla ändar. Det har under flera decennier byggts för få bostäder. Samtidigt har skatter och regleringar gjort att rörligheten i det befintliga bostadsbeståndet har blivit låg. De bostäder som redan finns används inte effektivt i dag, säger Daniella Waldfogel.

Väljer bort Stockholmsetablering

I sina studier har hon sett exempel på hur internationella företag väljer bort att etablera sig i Stockholm på grund av bostadssituationen. Hon ser också med oro på den bild som förmedlas till unga välutbildade talanger.

– Jag har noterat att det spridit sig i unga affärskretsar att man inte ska söka sig till Stockholm på grund av de stora bostadsproblemen. Det kan få förödande konsekvenser, säger Daniella Waldfogel.

Vad borde man göra åt situationen?

– Det är oerhört viktigt att politiker samarbetar över blockgränserna och tar ett helhetsgrepp om bostadsmarknadens funktionssätt med en arbetshorisont 15–20 år fram i tiden. Vi behöver sätta igång en socialt ansvarsfull, gradvis omreglering av hyresmarknaden för att vi på sikt ska få en mer välmående bostadsmarknad och ett mer välmående Stockholm.

Räcker det att omreglera hyresmarknaden?

– Nej, långt ifrån. Det finns väldigt många komponenter som måste samspela. Det handlar om att se över ränteavdragen, reavinstbeskattningen, möjligheter att finansiera nya bostäder, restriktioner vad gäller markanvändning men också sänka trösklarna in på bostadsmarknaden för mer resurssvaga hushåll. Det är en överlevnadsfråga för näringslivet i Stockholm, säger Daniella Waldfogel.

Posted by SweDutch

Lämna ett svar