Boom för privat vård

Källa: nyhetsbrev Svenskt Näringsliv 2011.10.24
Allt fler kommuner och landsting inför valfrihetssystem i vården och antalet privata utförare växer rekordartat. Amnih Hassan, vd på Hemtjänst för dig i Kristianstad, tror att trenden är här för att stanna. ”Vi får nya kunder varje dag och behöver anställa hela tiden. Målet är att bli rikstäckande”, säger hon.

Sedan lagen om valfrihet, LOV, trädde i kraft under 2009 har antalet kommuner som infört LOV ökat rekordartat. I dagsläget har 163 av 247 kommuner, som har sökt stimulansbidrag för valfrihetsreformen, antingen infört eller tagit beslut om att införa LOV. Av de 29 kommuner som har beslutat att inte införa LOV, återfinns merparten på glesbygden i norra Sverige. Det visar Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, siffror för september 2011.

LOV innebär att medborgare får möjlighet att välja fritt mellan godkända leverantörer av vissa tjänster, exempelvis hemtjänst, medan kommunen har kvar det övergripande ansvaret för verksamheten och står för finansieringen.Att de privata företagen tar över allt mer blir tydligt när man tittar på statistik över kommunernas köp från privata företag. Under 2010 köpte kommunerna vård, skola och omsorg för totalt 88 miljarder kronor, vilket är en ökning med nästan tio procent på bara ett år. Den allra …..
största delen, 70 miljarder kronor, går till privata företag, föreningar och stiftelser, enligt siffror från SCB.

Den överlägset vanligaste tjänsten där medborgare kan välja fritt mellan olika utförare är hemtjänst(97 kommuner), och antalet privata utförare växer hela tiden. Bara i Kristianstad var det 153 kunder som i september valde en annan utförare än kommunen till att göra hembesök. Ett av de senaste bolagen som har tagit sig in på marknaden är ”Hemtjänst för dig i Kristianstad”.
– Mångfald är oerhört viktigt för både oss och patienterna. Vi ser det som vår nisch att erbjuda hemtjänst till dem som talar ett annat språk. Vi lyssnar och anpassar oss efter kundens behov på ett helt annat sätt än kommunen, säger Amnih Hassan, vd på Hemtjänst för dig. Hon driver även Skånska Assistanshuset och Tolkakuten Syd.

Hemtjänst för dig startade i våras men växer redan i raketfart, de har gått från tre till 25 anställda på bara några månader.
– Vi märker att det finns ett stort intresse för våra tjänster, vi får nya kunder varje dag och behöver anställa hela tiden. Vi tycker att det är viktigt att ha personal som kan prata vårdtagarens språk. Med andra ord finns det goda förutsättningar för personer med en annan bakgrund än svensk att få ett jobb hos oss, säger hon.
Sedan fritt val i hemtjänsten infördes i Kristianstad har intresset för tjänsterna ökat. Under 2010 ökade antalet arbetade timmar som utfördes av privata alternativ från omkring 1 000 timmar i månaden till över 3 500 timmar. Under 2011 har den siffran ökat ytterligare och ligger nu på omkring 4 500 timmar.
Amnih Hassan har stora planer för företaget.
– Vi har ett koncept som fungerar i hela landet. På sikt är målet att växa och bli rikstäckande. Det finns en enorm affärspotential inom detta område, säger hon.

Men privata alternativ växer även fram inom andra områden, som till exempel ledsagning, daglig verksamhet(LSS) och familjerådgivning.
När det gäller landstingen köpte de sjukvård för 35 miljarder kronor under 2010, vilket är en ökning med 3,4 miljarder från året innan. 77 procent av ökningen gick till privata företag.
Samtliga landsting har infört LOV i primärvården. Men nu öppnar allt fler landsting möjligheter för specialister att etablera sig inom den offentliga finansieringen. I framförallt Stockholm har man valt att inkludera ett flertal specialistområden i vårdvalsuppdraget, som till exempel förlossningsvård, höft- och knäledsoperationer och nu senast ögonsjukvård.

Dessutom har Skåne annonserat att de vill öppna för specialister under mandatperioden, och Halland och Uppsala ligger redan i startgroparna för att starta sitt vårdval för specialister efter årsskiftet.
Amnih Hassan, vd på Hemtjänst för dig, tror att trenden med fler privata utförare är här för att stanna.
– Allt fler kommuner och landsting ser fördelarna med valfriheten. Som sagt det finns enorm potential för oss företag, säger hon.

Posted by SweDutch