Bergsprängarveteran: Så klarar vi en härdsmälta

Källa: nyhetsbrev NyTeknik 2012.03.13
Kärnkraftverk nedsprängda i bergrum är en svensk idé som efter Fukushima får ny aktualitet. ”Det skulle kunna bli en ny svensk exportvara”, säger bergveteranen Ragnar Carlsson.
dag presenterar han de idéer om kärnkraftverk i bergrum, som han och bergsprängarkollegan Ivar Sagerfors arbetade fram på 1970-talet och som skulle lösa sex av de svåraste problemen som kärnkraftsindustrin i brottas med:

  1. Härdsmälta
  2. Nödkylning
  3. Radioaktivt läckage
  4. Terrorangrepp
  5. Krig
  6. Cyberattacker

– Då ansågs vårt förslag inte tillräckligt intressant. Dels var det dyrare, dels ansågs risken för en härdsmälta vara försumbar. Men i dag vet vi att nya kärnkraftverk ….. Artikeln fortsätter
måste byggas så att en härdsmälta kan ske utan att omgivningen påverkas. Dessutom blir kostnaderna likvärdiga om man tillvaratar spillvärmen, säger Ragnar Carlsson till Ny Teknik.
– Hade kärnkraftverken i Tjernobyl eller Fukushima varit byggda på dessa sätt hade katastroferna kunnat undvikas, säger han.
Ragnar Carlsson håller i dag ett föredrag på Älvsjömässan, där den svenska Bergsprängarkommittén håller sin 57:e årliga konferens med cirka 500 deltagare från svenska, norska och finska bergbyggarindustrins beställare, konsulter, tillverkare och entreprenörer.
Han vädjar till sina kollegor i den anrika föreningen Bergsprängarkommittén att hjälpa till att lyfta fram idén med kärnkraftverk i bergrum.
– Det kan göras genom forskningsprojekt på högskolor, föredrag på olika konferenser – men kanske framför allt att ni projektörer, geologer och inte minst entreprenörer ser detta som en ny svensk exportvara!
Ragnar Carlsson påminner om att Sveriges första två kärnreaktorer, forskningsreaktorn på KTH i Stockholm och kärnkraftvärmeverket i Ågesta i Huddinge, lades under jord.
Statens Vattenfallsverk konstaterade redan 1959 i en utredning att byggkostnaden blev av samma storleksordning vare sig kärnkraftverket lades ovan jord som under.
Försvarsmakten ville i början av 1970-talet utreda möjligheten att bygga krigsskyddade kärnkraftsanläggningar under jord. Den fick en traditionellt fyrställig militär förkortning UJFK, under jord förlagda kärnkraftverk.
Utredningsuppdraget gick till konsultföretaget WP System, som hade utvecklat en metod som man kallade Rib In Rock och som möjliggjorde stora spännvidder i bergrum.
Uppfinnaren var Ivar Sagefors, som Ny Teknik tidigare har intervjuat om den här tekniken. Han fick hjälp från både Chalmers i Göteborg och LTU i Luleå.
1975 fick Vattenfall uppdrag från regeringen att göra en fördjupad studie av kärnkraftverk i bergrum – Nuclear Power in Rock.
– I den utredningen konstaterar Vattenfall att ett ovan jord placerat kärnkraftverk F3 i Forsmark har samma kostnad som ett UJFK nedsprängt i berget på Södertörn – om fjärrvärme leds över till omgivande regioner, säger Ragnar Carlsson.

Posted by SweDutch