”Behövs en förändring av valsystemet” – internationell kritik mot det svenska riksdagsvalet

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2018.11.22

Skyddet för valhemligheten bör stärkas och finansieringen av valkampanjer bör bli mer transparent. Det är två av de punkter som Sverige får kritik för sedan internationella valobservatorer har bevakat årets riksdagsval. 

Årets riksdagsval var det första valet i svensk historia som observerades av internationella valobservatörer från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE.

I en färsk rapport från organisationen kritiseras Sverige på sex punkter där observatörerna rekommenderar att Sverige gör valsystemet bättre.

Stärkt skydd för valhemligheten
Bland annat rekommenderas Sverige att stärka skyddet för valhemligheten genom att ändra placeringen av valsedlarna i vallokalerna – någonting som så sent som igår blev verklighet när riksdagen klubbade igenom en ny lag om att valsedlar ska kunna tas utan att någon annan ser på.

– Vi har under flera år framfört att det behövs en förändring av det svenska valsedelsystemet. Och vi anser att det är grunden till den kritik som finns, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten till Ekot.

Gör distributionen av valsedlar enhetlig
Dessutom rekommenderas i rapporten att valsedlar från alla partier görs tillgängliga enligt ett enhetligt nationellt system som är lika för alla, vilket också välkomnas av valmyndigheten.

– Det är en stor mängd valsedlar som distribueras och som distribueras på olika sätt. Det finns risker för att de försvinner och det går att sprida rykten om att de försvinner, säger Anna Nyqvist. En enhetlig valsedel skulle ta bort det systemet.

Ökad transperens vad gäller kampanjfinansiering
OSSE rekommenderar även en ökad transparens när det gäller finansieringen av enskilda kandidaters valkampanjer och kritiserar det faktum att partierna endast är skyldiga att redovisa sina intäkter, inte utgifter, tillgångar och skulder, vilket är någonting som OSSE anser försvårar allmänhetens insyn och möjlighet till granskning av hur partierna finansierar sina valkampanjer.

Avslutningsvis konstateras i rapporten att Sveriges lagstiftning i stort utgör ett stabilt fundament för att kunna genomföra goda, demokratiska, val och att en majoritet av valarbetarna var av åsikten att själva valsystemet är transparent.

http://www.dagensjuridik.se/2018/11/behovs-en-forandring-av-valsystemet-internationell-kritik-mot-det-svenska-riksdagsvalet?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Posted by SweDutch

Lämna ett svar