Arlandabanans vinster hamnar i Luxemburg

Arlandabanan gjorde rekordvinst förra året tack vare statliga räntesubventioner. Men vinsterna stannar inte i Sverige utan hamnar i skatteparadiset Luxemburg. Det vill Skatteverket ändra på.


Arlanda Express, tågpendeln mellan Stockholms Central och Arlanda flygplats, har fått hundratals miljoner av staten i räntesubventioner. En stor del av pengarna har gått till utdelning till den nuvarande ägaren, det australiensiska riskkapitalbolaget Macquaire, skriver SvD Näringsliv i dag. Macquaire tog över Arlanda Express 2004 för 400 miljoner kronor. Driftbolaget i Sverige heter Meif Stockholm AB och ägs av den Luxemburgregistrerade fonden Macquaire European Infrastructure Fund.

Vinsterna från Arlanda Express-trafiken slussas till Luxemburg enligt riskkapitalbolagens standardmodell.

  1. Ta ut höga räntor av driftsbolaget, ofta dubbelt så höga som marknadsräntorna.
  2. De höga ränteutgifterna minskar den beskattningsbara vinsten i det svenska bolaget.
  3. Ränteintäkterna beskattas i skatteparadisen och slussas sedan vidare till ägarbolaget.

Enligt SvD Näringsliv har Meif Stockholm AB sedan 2004 skickat 390 miljoner kronor i räntebetalningar till moderbolaget i Luxemburg. Nu strider Skatteverket för att hälften av pengarna ska tillbaka till Sverige för beskattning. Skatteverket hävdar att den ränta som Meif Stockholm betalar till moderbolaget är för hög. Den borde vara 7 procent i stället för 13 procent, säger Skatteverket.

Det skulle betyda att vinsten för Meif Stockholm skulle varit 180 miljoner högre. Svenska staten har alltså gått miste om 36 miljoner kronor i skatteintäkter. Tvisten mellan Meif och Skatteverket, som handlar om denna räntenivå, väntar nu på sin upplösning i Länsrätten. Socialdemokraternas näringspolitiske talesman Lars Johansson tycker att situationen är graverande och vill att avtalet med Arlanda Express ses över.
Källa:NyTeknik nyhetsbrev 2011-06-23

Posted by SweDutch