Arbetsförmedlingen sköter inte sitt jobb

Enbart tolv procent av jobben som tillsattes förra året gick via Arbetsförmedlingen. Särskilt ungdomar får lite stöd av förmedlingen. Det visar en granskning från Svenskt Näringsliv.
Redan 2006 konstaterade Riksrevisionen att Arbetsförmedlingen har stora problem att genomför sin huvuduppgift: en effektiv förmedling av arbete till arbetslösa och arbetskraft till arbetsgivare. Nu har Riksrevisionen följt upp med en ny granskning av insatserna under 2009 och resultatet visar att problemen kvarstår. Vid den förra undersökningen klarade en arbetsförmedlare av att genomföra 8,5 anställningar per år, en siffra som bara ökat marginellt, till 9,4 jobb per år. Men då ingår även vissa subventionerade jobb som inte räknades med i Riksrevisionens kalkyl.

– En arbetsförmedlare förmedlar färre än ett riktigt jobb per månad, säger Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv och en av författarna till rapporten.

Sammantaget gick enbart 12 procent av alla jobb som tillsattes förra året via Arbetsförmedlingen och särskilt ungdomarna får lite stöd av förmedlingen.

Den låga effektiviteten medför också att svenskarna, till skillnad från andra nationaliteter, har relativt liten tilltro till att Arbetsförmedlingen ska ge det stöd som behövs för att hitta jobb. Med en konkurrensutsättning av Arbetsförmedlingen kan effektiviteten öka. Det visar bland annat erfarenheter från Australien där arbetslösheten sänkts kraftigt sedan förmedlingen av arbete konkurrensutsatts. Det kan med säkerhet också sänka kostnaderna. I dagsläget kostar varje förmedlat jobb via Arbetsförmedlingen drygt 60 000 kronor.

Källa: Svenskt Näringsliv website 2010-05-24

Posted by SweDutch