Anställda utpressade av facket – ”Har hotat oss”

Källa: nyhetsbrev Arbetsmarknadsnytt 2020.09.08

Anställda som vittnar om hot från facket. En företagsledare som oroar sig för sin familj. Ett drev i sociala medier. Den senaste tiden har varit tuff för alla på Hometec Security. ”Det gör ont att som småföretagare utsättas för det här”, säger vd Thomas Katby om konflikten med Svenska Elektrikerförbundet.

– Jag är väldigt orolig. Stämningen från fackförbundets sida och från alla andra som ingår i drevet är mycket aggressiv. Det påverkar mig, min familj och mina medarbetare mycket negativt och det går massvis med rykten i branschen om oss just nu, säger Thomas Katby, vd för företaget Hometec Security i Göteborg.

Sedan ett par veckor tillbaka har Svenska Elektrikerförbundet (Elektrikerna) fört en kampanj gentemot företaget. De har även fått andra fackförbund, som bland annat Kommunal, Handels och IF Metall att i sociala medier hänga på. Till och med riksdagsledamöter, som Roza Gücklü Hedin (S), har sällat sig till Elektrikerna. Hon påstår att företaget inte har något kollektivavtal.

– Elektrikernas anklagelser mot oss bygger på en rad lögner. De har lyckats sprida ett rykte om att vi inte har kollektivavtal, men det stämmer inte. De påstår att jag har hotat mina medarbetare, säger Thomas Katby och fortsätter:

– Vi har kollektivavtal med Unionen och alla våra anställda har alla de villkor som krävs. Nu vet jag inte hur vi ska kunna stoppa drevet och tycker att det är ett ovärdigt agerande som inte stämmer överens med min bild av den svenska modellen, säger Thomas Katby.

Har gällande avtal

Det hela har sin upprinnelse i att fackförbundet Elektrikerna i våras ansåg att Hometec Security AB borde teckna kollektivavtal med dem. De menar att arbetsuppgifterna ska sortera under dem och inte under Unionen. Men varken Thomas Katby eller Unionen anser att uppgifterna har något med elinstallation att göra.

– Vi har ett gällande kollektivavtal med Unionen. Samtliga anställdas arbetsuppgifter är i huvudsak att betrakta som tjänstemannauppgifter enligt vår franchisegivare, Säkerhetsföretagen, och Unionen, säger han.

– Det är mycket märkligt att Elektrikerna väljer att vidta stridsåtgärder mot oss, när vi redan har ett kollektivavtal. Vi har heller inga medarbetare som utför elektrikerarbete hos oss. Som jag ser det så borde Elektrikerna i stället föra denna gränsdragningsdiskussion med fackförbundet Unionen i stället för att piska upp ett drev mot mig som småföretagare, säger Thomas Katby.

Facket vaktar utanför

Elektrikerna har tidvis, sedan konflikten blossade upp för ett par veckor sedan, placerat ut vakter utanför företaget där de har varit på plats varje dag sedan konflikten.

– Det är helt obegripligt. Jag blev företagare för sex år sedan när jag bildade denna firma. Dessförinnan har jag varit fackligt ansluten i mina anställningar. Jag har alltid värnat schyssta villkor för anställda och gör det fortfarande. Det gör ont att som småföretagare utsättas för det här, säger Thomas Katby.

Svenska Elektrikerförbundet skriver också på sin webbplats att företagaren har hotat sina anställda om att inte gå med i Elektrikerförbundet. Thomas Katby blir både förvånad och upprörd över av att höra det.

– Jag tror knappt mina öron. Det är så verklighetsfrämmande för mig. Jag skulle inte under några som helst omständigheter hota mina medarbetare, säger han.

”Förstår inte svenska modellen”

Mikael Pettersson är förhandlingschef på Elektrikerna. Han vidhåller att Hometec Security inte har tecknat de kollektivavtal som borde gälla.

– För mig är det enkelt. Thomas Katby förstår helt enkelt inte den svenska modellen, som ger oss rätt som förbund att teckna ett kollektivavtal med dem.

Men hans företag har ju redan ett kollektivavtal?
– Ja, men han tycker att det räcker med ett avtal för tjänstemännen. Vi anser att vissa sysslor rör elinstallation och då ska de ha kollektivavtal som rör detta.

Ni har startat ett drev där till och med riksdagsledamöter går ut och fördömer företaget för att det inte har kollektivavtal. Men det har de ju?
– Ja, det kan ju i och för sig misstolkas. Men de har ju i alla fall inte kollektivavtal för vissa av arbetsuppgifterna.

Menar du att företagets vd har hotat sina medarbetare, som det står på er webbplats?
– Alltså, det beror ju på vad man lägger i ordet hot. Men de har uppmanat våra medlemmar att gå ur Elektrikerna.

Jag läser innantill på er webbplats att ni menar att företaget har hotat era medlemmar.
– Jag har hört att vissa medlemmar har upplevt det på det sättet. När vi la blockaden så skulle ledningen ha kallat personalen till sig. Några av dem ska tydligen enligt våra ombudsmän ha känt sig pressade att gå ur Elektrikerna.

Men du har inga förstahandsuppgifter på det?
– Jag har ju inte själv varit där. Uppgiften kommer från våra ombudsmän.

Thomas Katby tycker att det är beklämmande och pinsamt för den svenska arbetsmarknadsmodellen att ett fackförbund kan bete sig på det här viset.

– Att föra striden på sociala medier på det här sättet är vidrigt. Det påverkar mig och min familj väldigt mycket och det går massvis med rykten i branschen om oss just nu. En jurist jag talade med föreslog att jag skulle stämma förbundet då detta allvarligt skadar våra affärsförutsättningar. Men jag vill inte driva det i den riktningen. Jag månar främst mina medarbetare, säger Thomas Katby.

Hotade nyanställd

Arbetsmarknadsnytt har talat med flera anställda på Hometec Security AB. En av dem, Simon Carlsson, vittnar om hur han har upplevt sig hotad av Elektrikerförbundet. Och han menar att han inte är ensam om det. Han berättar att ytterligare tre personer har utsatts för samma behandling av Elektrikerna.

Simon Carlsson är relativt nyanställd securityexpert, vilket innebär att han framförallt konsulterar om larm och gör införsäljningsarbete. Han ingick medlemskap i Unionen när han anställdes på Hometec Security AB. Men för några veckor sedan blev han uppringd av Elektrikerna.

– De ringde mig och min kollega, som också var medlem i Unionen, och ville värva över oss. De sa att de kommer utlösa en konflikt om att skriva kollektivavtal och de kommer att vinna den. De skulle varsla om blockad. De underströk att vi skulle stå helt utan både jobb och lön om det leder till strejk. Såvida vi inte gick över till deras fackförbund, säger han.

– Jag är ganska ny på arbetsmarknaden. Jag har precis köpt hus och jag har en unge på ett år. Jag litade på det han sa, eftersom jag hade intrycket att man kunde lita på ett fackförbund. Tänk om jag skulle stå utan försörjning. Så jag sa ja till att gå med i Elektrikerförbundet, och sa därmed upp mig från Unionen.

– Jag vågade inte annat, säger Simon Carlsson.

Gick tillbaka till Unionen

Men det dröjde inte länge förrän insåg och ett par övriga kolleger insåg att Elektrikerförbundet hade varit oschyssta.

– Jag och mina kollegor förstod att Elektrikerförbundet hade ljugit för oss. Jag ville utnyttja min ångerrätt och gick tillbaka till Unionen, eftersom jag förstod att jag hade samma rättigheter där. Det var ju där jag var medlem från början och jag ville också vara medlem i ett förbund som stämde bättre med mina arbetsuppgifter. Jag är ju inte elektriker på något sätt och jag sysslar inte alls med några elinstallationer. Jag sysslar i huvudsak med införsäljning, berättar Simon Carlsson.

Men då la Elektrikerförbundet in ytterligare en växel.

– Jag var också tvungen att fullfölja mina tre månaders uppsägningstid, menade de, och sa att ”går du ut så är du att betraktas som strejkbrytare”. De sa vidare att jag inte kommer att få några pengar över huvud taget när konflikten blossar upp. De menade även att ”inget annat förbund kommer att vilja ta i dig efter det här”.

Men Elektrikerförbundet påstår att företagsledningen har hotat er att gå ur deras fackförbund.
– Det stämmer inte det minsta. Jag vet inte vad det kan komma från. Det är ju de själva som har hotat oss, säger Simon Carlsson

”Skitsnack”

Sami Heikkinen är också securityexpert på företaget. Han har valt att stanna kvar i Unionen hela tiden

– Att företagsledningen skulle ha hotat oss på något som helst sätt är rent och skärt skitsnack, säger han.

– Jag är väl medveten om vad det är som gäller på en arbetsplats beträffande skyldigheter och rättigheter mellan arbetsgivare och anställd. Som anställd anser jag att min tjänst på företaget omfattas av kollektivavtalet med Unionen, säger han.

Han förstår inte varför Elektrikerna driver konflikten.

– Det finns ju redan ett kollektivavtal. Jag har själv jobbat fackligt tidigare men aldrig varit med om maken, att ett fackförbund beter sig på det här viset.

Vad tycker du om Elektrikerförbundets agerande?
– Jag tycker att det är beklämmande. De sprider lögner och är fullständigt osakliga. Jag har ändå jobbat fackligt i många år tidigare, men jag har ingen förståelse för detta alls.

”Aldrig förekommit hot”

Sami Heikkinen får medhåll från sin kollega Caroline Svensson, också hon securityexpert.

– Det är nästan så att man skrattar åt det, säger hon.

Facket påstår att ni har känt er hotade av företagsledningen att gå ur Elektrikerförbundet?
– Jag har varit med på alla möten. Det har aldrig förekommit några hot eller uppmaningar i någon riktning från ledningen alls. De är så måna om oss, så det är bara konstigt att påstå något sådant.

Vad tycker du om drevet som pågår?
– Det är så korkat. De som delar tycks inte veta vad de pratar om. De har ju inte rätt fakta, säger Caroline Svensson.

Borde ha diskuterat

Jimmi Hall är central ombudsman på Unionen. Han tycker att Elektrikerförbundets agerande är mycket märkligt och anser att de i första hand borde ha diskuterat igenom gränsdragningsfrågan ordentligt med Unionen innan de utlöste en konflikt.

– Företaget var noga med att allt skulle vara rätt och riktigt. De skickade oss en sammanställning av arbetsuppgifterna och vår inställning är att uppgifterna de anställda utför är att betrakta som tjänstemannatjänster. Då är det också vårt avtal som ska gälla, säger Jimmi Hall.

Han berättar hur Unionen, när konflikten började segla upp, försökte få ett samtal med Elektrikerförbundets representant, men fick nej.

– Vi var ju oense så vi ville reda ut frågan. Men de ansåg inte att det behövdes, utan de körde på, säger han.

Vad tycker du om det drev som Elektrikerförbundet har satt igång på sociala medier?
– Det bygger på inkorrekta grunder. De har gått ut och sagt att företaget inte har kollektivavtal, men det har de ju, säger Jimmi Hall.

Riksdagsledamot i drevet

Riksdagsledamoten Roza Gücklü Hedin (S), som är en av dem som i sociala medier har påstått att Homesec Security inte har något kollektivavtal, skriver i ett sms till Arbetsmarknadsnytt (något förkortat):

”Det man kräver från Elektrikerna är att teckna ett kollektivavtal som gäller för de arbetsuppgifter man utför. Den ordningen finns för att man inte ska konkurrera om avtal mellan och inom yrkesgrupper. Det är självklart att medlemmarna vill ha möjlighet till inflytande över sin arbetsdag, med mera … Jag står upp för den svenska modellen som värnar parterna och bidrar till att det är schyssta villkor”.

Redaktionen redogjorde då via sms för uppgifterna om att det är Elektrikerförbundet som har stått för hoten. Det har Roza Gücklü Hedin inte svarat på.

”Svårt att kommentera”

Efter att uppgifterna om hot från Elektrikerförbundet gentemot personalen har framkommit sökte Arbetsmarknadsnytt återigen upp Elektrikerförbundets förhandlingschef Mikael Pettersson för en kommentar.

Jag har talat med flera av de anställda som menar att det aldrig har förekommit hot, tvång eller uppmaningar från ledningen. Hur ser du på det?
– Vi vill inte sätta någon anställd i dålig dager, så det är svårt att kommentera det.

Flera anställda vittnar däremot om att de har upplev sig hotade av er, alltså av Elektrikerförbundet. Stämmer det?
– Det är ju någon som påstår något. Jag skulle inte tro att det har förekommit. Sådant håller vi inte på med.

De säger att ni har hotat med att de inte kommer att bli utan pengar vid en strejk och att de är strejkbrytare.
– Det låter påhittat. Det stämmer inte.

Jag har talat med Unionen. De anser att tjänsterna är tjänstemannasysslor och de upplever inte att ni ens har velat diskutera detta.
– Vi har enligt svenska modellen rätt att teckna kollektivavtal för de sysslor de utför. Jag vet att de tycker annorlunda. Det är deras inställning, alltid, säger Mikael Pettersson.

https://www.arbetsmarknadsnytt.se/allmanna_nyheter/anstallda-utpressade-av-facket-har-hotat-oss_779112.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2020-09-09&utm_campaign=nbamn

Posted by SweDutch

Lämna ett svar