Åklagarmyndigheten: Ska rånares utlägg för flyktbil vara avdragsgillt?

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2022.04.21

I ett färskt remissvar riktar Åklagarmyndigheten kritik mot att en statlig utredning ”vårdar” principerna om nettoförverkande av brottsvinster. Enligt myndigheten innebär detta, i kriminalpolitisk mening, att samhället på ett principiellt plan godtar att bankrånares utlägg för inköp av flyktbil är avdragsgillt.

Tidigare i år mottog justitieminister Morgan Johansson (S) ett betänkande innehållande förslag om en ny förverkandelagstiftning som ska göra det lättare att komma åt brottsvinster från kriminella.

Utredaren föreslår bland annat att det ska införas en ny förverkandeform som ska göra det möjligt att ta brottsvinster från kriminella – oavsett om det kan visas att ett konkret brott har begåtts eller inte.

Kritisk mot nettoförverkande

Åklagarmyndigheten är en av de remissinstanser som nyligen yttrat sig över förslagen – och nu riktar viss kritik mot utredningen. I sitt yttrande skriver Åklagarmyndigheten att man är ”överlag positiv” till de förslag som presenterats, men att myndigheten gärna hade sett ”en grundligare omvärdering av målsättningen med förverkanderegleringen”.

Åklagarmyndigheten anser att ett samhälle som vill motverka brott inte kan nöja sig med att bestraffa gärningsmannen, utan också effektivt måste undanröja de ekonomiska fördelar som bruttet inneburit. Mot bakgrund av detta är det, enligt myndigheten, ”svårförklarligt” att utredningen fortsätter att ”vårda” principerna om nettoförverkande, om att det skulle vara oskäligt att förverka brottsvinster som gärningsmannen har förbrukat samt principen om att varje medgärningsman bara svarar för sin andel av brottsvinsten.

”Godtar bankrånarens inlägg”

Att klamra sig fast vid grundprincipen om att det är den brottsliges nettovinst av gärningen innebär, enligt Åklagarmyndigheten, att ”samhället på ett principiellt plan godtar att bankrånarens utlägg för inköp av flyktbilen är avdragsgillt vid förverkande av rånbytet, eller att narkotikaförsäljarens inköpskostnader för narkotikan ska reducera det försäljningsbelopp som ska förverkas”. Ett synsätt som enligt myndigheten är svårt att finna skäl för att behålla.

Åklagarmyndigheten anser istället att bruttovärdet av brottsligheten bör krävas tillbaka av samhället.

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/aklagarmyndigheten-ska-ranares-utlagg-for-flyktbil-vara-avdragsgillt/?utm_campaign=220423&utm_medium=email&utm_source=apsis

Posted by SweDutch

Lämna ett svar