Ahold kan ta Ica till börsen

Källa: DI 2012.09,04
På tisdagen meddelade det holländska investmentbolaget Ahold att det funderar på att börsnotera sin andel av livsmedelsjätten Ica. Ägarkollegan Hakon Invests ledning har ännu inget besked om hur de ställer sig till förändringen.

Ahold ska ägna sex till tolv månader åt att utvärdera sitt ägande i Ica. I nästa steg finns det enligt pressmeddelandet en möjlighet att livsmedelsbolaget noteras på Stockholmsbörsen.
Ahold äger 60 procent av Ica. Resten av matjätten ägs av Hakon Invest.
Genom ett aktieägaravtal har ägarna gemensamt bestämmande och inflytande i Ica som innebär krav på enighet för samtliga beslut på stämma och i styrelse.
”Man måste vara överens. I den mån det ska viktas åt något håll blir det så att den som har en defensiv uppfattning bestämmer. Den som har en proaktiv uppfattning måste argumentera för sin sak. Men om man inte får med den andra blir det ingenting. Det är som …. Artikeln fortsätter  
i vilket äktenskap som helst”, säger Hakon Invests vd Claes-Göran Sylvén.
Enligt Claes-Göran Sylvén finns det en hypotetisk möjlighet att Ahold säljer sina 60 procent på börsen medan Hakon Invest behåller sin andel.
”En möjlighet som man har är att notera en del av sitt ägande på Stockholmsbörsen. Det är en av flera möjligheter”, säger han.

Vad tycker du om en eventuell börsnotering av Aholds innehav i Ica?
”Jag har ingen anledning att yttra mig om det just nu. Det är rent hypotetiskt fråga”, säger Claes-Göran Sylvén.
Vad är din uppfattning om orsaken till att Ahold utvärderar sitt ägande?”De har en tydlig strategi som innebär att de vill nå full kontroll i de bolag där de har engagemang. De har väl konstaterat att den situationen inte går att uppfylla i Ica. Vi har vår position och vår strategi. De kan inte uppnå full kontroll.”
”Oavsett hur Ahold väljer att gå vidare i den här frågan känner vi oss trygga i vårt ägande. Vårt innehav och inflytande i Ica är inte till salu”, säger Claes Göran Sylvén.

Posted by SweDutch