Advokater JO-anmäler Sveriges hantering av afghanska tolkar – ”otroligt allvarligt”

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2015.04.07
Svenska myndigheters hantering av de tolkar som anlitats i Afghanistan har varit godtycklig och i vissa delar saknat laglig grund. Det menar de två advokater som nu har anmält saken till JO, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Förra sommaren beviljades 23 afghanska tolkar uppehållstillstånd i Sverige sedan det konstaterats att det finns en allvarlig hotbild mot dem. Enligt anmälan finns det dock fler tolkar som arbetat för Försvarsmakten som – trots skyddsbehov – inte har beviljats uppehållstillstånd.
En av de advokater som företräder dessa tolkar är David Loveday. Han säger att tolkarna inte fått reda på varför de inte fått uppehållstillstånd.

– Det är otroligt allvarligt. Det är en absolut skyldighet enligt Europakonventionen. Det är helt rättsosäkert att inte ens förklara hur våra klienters skyddsbehov ska tillvaratas. 

Enligt anmälan har den svenska hanteringen varit godtycklig och i vissa fall olaglig.
– Andra länder inom EU – och även USA – har haft klara, publicerade riktlinjer kring vem som får skydd på grund av tjänstgöring i Afghanistan. För oss är det helt obegripligt att Sverige inte har liknande riktlinjer, säger David Loveday till Sveriges Radio.

http://www.dagensjuridik.se/2015/04/advokater-jo-anmaler-sveriges-hantering-av-afghanska-tolkar-otroligt-allvarligt

Posted by SweDutch