Adam Cwejman: Göteborgs kommunala bolag är ett demokratiproblem

Källa: GP ledare av Adam Cwejman 2022.06.14

Med ägarintressen i 130 bolag är beslutsfattandet i Göteborgs stad omöjligt att överblicka för den genomsnittlige medborgaren.

Att kunna utkräva ansvar av beslutsfattare är, jämte möjligheten att tillsätta dem i fria val, en av demokratins viktigaste egenskaper. Medborgare som upplever att något är fel eller inte fungerar ska på ett tydligt och enkelt sätt kunna identifiera vem som är ansvarig och sedan kunna ställa vederbörande till svars.

Men för att kunna göra det måste medborgarna begripa hur deras liv och omgivning styrs. Det är inte alltid det lättaste. Om det demokratiska styret blir svårbegripligt minskar medborgarnas möjligheter att kunna utkräva ansvar.

Om man exempelvis som göteborgare tror att politikerna i kommunfullmäktige är de som fattar alla beslut som rör Göteborgs stad, då är man fel ute. I Göteborg har staden ägarintressen i omkring 130 bolag. I både Stockholm och Malmö är motsvarande mängd 17.

Partierna i fullmäktige väljer visserligen vilka som sitter i bolagens politiska styrelser. Men dessa ledamöter sköter inte den dagliga verksamheten. De träffas sällan och befinner sig ofta i underläge gentemot bolagsledningen och tjänstemännen. Ledningen i bolaget, som alltså inte är politiker, vet att den kan ta helt andra hänsyn än vad medborgarnas representanter efterfrågar. Det är både en fördel och nackdel med bolagsformen.

Bolag måste drivas långsiktigt. Och medan politikerna kommer och går sitter kanske en ledning över flera mandatperioder. Tjänstemännen vänjer sig vid att politikernas tid vid spakarna är flyktig. De kan styra vilken information som når dem. De politiska styrelserna i bolagen utgör inte den demokratiska kontroll som var tänkt.

Så varför har vissa kommuner så många bolag? Frågan besvaras alltför sällan av våra lokalpolitiker, inte minst i Göteborg.

Det som utmärker kommunala aktiebolag, till skillnad från kommunala förvaltningar, är att de styrs av aktiebolagslagen. De är mer oberoende från den dagliga politiken och drivs, förhoppningsvis, mer långsiktigt av icke-politiska ledningsgrupper. Sedan finns vissa skattetekniska fördelar som kan spara kommunen en slant.

Att ha kommunala verksamheter i bolagsform fyller alltså en begränsad roll. Men Göteborg är extremt när det kommer till antalet bolag. Det har redan fått negativa konsekvenser för den göteborgska demokratin.

Forskare som har tittat på utvecklingen av de kommunala bolagen kan hjälpa oss att förstå riskerna. I en undersökning av Sveriges samtliga kommuner fann forskarna Gissur Erlingsson, Andreas Bergh och Emanuel Wittberg att kommuner med fler bolag uppfattas ha mer problem med korruption.

Det betyder inte nödvändigtvis att det är mer korruption i de kommunerna, men kan tyda på att medborgarna har sämre insyn och misstänker mer fiffel från politiskt håll, menar Bergh och Erlingsson. Medborgarna är dessutom inte mer nöjda med den kommunala servicen i kommuner med många kommunala bolag, inte heller har de bättre företagsklimat. De praktiska fördelarna av att ha massa kommunala bolag är få, nackdelarna överväger.

I Göteborg har mängden kommunala bolag blivit ett oavsiktligt sätt att skapa ett avstånd mellan medborgaren och de gemensamt ägda tillgångarna. Pågår misskötsel av fastigheter eller uppstår plötsligt höjda hyror kan det kommunala bolaget alltid hänvisa till att de är bundna av lagen som reglerar bolag.

Vilket parti i Göteborg går till var på att kraftigt begränsa antalet kommunala bolag? Och de som antingen vill bibehålla befintligt antal, eller rentav öka antalet (de finns också!) hur motiverar de sig? Göteborgspolitikerna borde kunna inse att här finns ett problem vars lösning inte nödvändigtvis splittrar vänstern och höger. Det här handlar om att ge medborgarna insyn och inflytande. Det borde alla kunna enas om är en bra sak.

Adam Cwejman är politisk redaktör på GP. Han skriver om både det lokala och globala – allt mellan göteborgsk stadsbyggnad till de stora politiska förändringarna i vår samtid.

https://www.gp.se/ledare/göteborgs-kommunala-bolag-är-ett-demokratiproblem-1.74773246

Posted by SweDutch

Lämna ett svar