660 000 svenskar bor utomlands

Källa: Sydsvenskan 2015.06.21
Om utlandssvenskarna utgjorde befolkningen i en svensk kommun skulle den vara näst störst i Sverige. Fler än 660 000 svenskar, 7 procent av Sveriges befolkning, lever utomlands enligt en ny studie. 

— Regeringen borde se dem som en resurs för Sverige. Alla de här människorna har med sig en bild av Sverige som de förmedlar, säger Karin Ehnbom-Palmquist, generalsekreterare i Svenskar i världen, en organisation som företräder utlandsboendes intressen och som ligger bakom studien.
För att räkna svenskar har organisationen vänt sig till flera myndigheter, Svenska kyrkan och andra instanser. Som utlandssvensk betraktas i studien den som bor utomlands mer än sex månader per år.

Fyra länder utmärker sig: USA med 150 000 svenskar, samt Storbritannien, Spanien och Norge med 90 000 vardera. Turistfavoriten Thailand är sjua med 20 000, en fördubbling från  ….. 
Svenskar i världens förra studie från 2011, trots den odemokratiska utvecklingen i landet. Delvis beror ökningen på bättre mätmetoder, att man helt enkelt har hittat fler svenskar den här gången.
— Men det är många som åker och bosätter sig i Thailand, säger Ehnbom-Palmquist.
Therese Larsson har under tidigare år arbetat periodvis på Gran Canaria och numera bor hon och familjen på turistön permanent. — Klimatet är den stora fördelen. Vi betalar inte så mycket skatt, men jag hade hellre sett att det var som i Sverige, säger hon till TT. Hon har fött två barn på Gran Canaria och just den delen av vården är sämre än den svenska, påpekar hon. Skolmaterialet är inte gratis vilket kan vara tufft eftersom lönerna är mycket lägre än de svenska. Klyftorna mellan fattiga och rika är också större i Spanien.

— Nu låter det som att allt är dåligt och så är det naturligtvis inte. Det sociala livet här är fantastiskt om man jämför med Sverige. Vi umgås mycket mer utomhus vilket förstås har med klimatet att göra.
I nästan inget land minskar antalet svenskar. Ett undantag är krisens Grekland som gått ned från 3 500 till 3 000. En annan trend är Portugal, upp från 1 500 till 3 500. Det är mycket beroende på förmånliga skatteregler för pensionärer, enligt Ehnbom-Palmquist.
Ju fler svenskar utomlands, desto mer får UD och ambassader att göra. Men lagen ger dem små möjligheter att ekonomiskt hjälpa den som har varit utanför Sveriges gräns i mer än ett år, då man ses som utvandrad. Det viktiga då är att vara ordentligt försäkrad.
— Man kan alltid vända sig till ambassaden för råd och stöd om det inträffar någonting, men för att få ett lån krävs i princip att tillståndet är livshotande och att det inte finns adekvat vård på plats, säger Patric Nilsson, departementssekreterare på UD.
http://www.sydsvenskan.se/sverige/660-000-svenskar-bor-utomlands/

Posted by SweDutch