2011 och fortfarande skrivs det kollektivavtal ur stenåldern: ett exempel.

Bara under 2011 räknar Lars Eriksson på Carolines Kök med att skriva 120 visstidsavtal med tio medarbetare. Rätten att provanställa, som finns inskriven i LAS, har upphävts i kollektivavtalet.
Lars Eriksson startade Carolines Kök tillsammans med sin bror för snart tio år sedan. Sedan dess har verksamheten vuxit i snabb takt och i dag är företaget marknadsledande tillverkare av färsk färdigmat i Sverige.
Trots att Lars Eriksson har arbetat i branschen i 23 år och varit involverad i många anställningsprocesser drar han sig i dag från att nyanställa. En viktig anledning är att han inte kan använda den möjlighet att provanställa som finns inskriven i LAS. I Livsmedelsföretagens kollektivavtal med fackförbundet Livs är provanställningsrätten borttagen – och då upphävs lagparagrafen.
Men att avsluta andra typer av anställningar är svårare än vid provanställning.
– För några år sedan anställde vi en kille som säljare och skrev ett avtal om visstidsanställning på åtta månader. Men redan efter en månad fick jag veta att han inte gjorde sitt jobb, dessutom stal han livsmedel från produktionen, berättar Lars Eriksson.

Det visade sig att den unge medarbetaren hade sociala problem och drogs med stora skulder. Lars Eriksson ville avbryta anställningen och berättade för facket om stölderna. Men eftersom anställningsskyddet är starkare vid visstidsanställning än vid provanställning krävde facket att Lars antingen lät honom arbeta kvar eller att han blev arbetsbefriad med lön under resten av anställningsperioden.
Lars Eriksson ville inte fastna i en segdragen process och gick med på det senare alternativet. Den unge mannen arbetsbefriades med lön, och notan för Carolines Kök landade på 270 000 kronor.
– Usch, det sved något enormt. Sedan dess har jag definitivt blivit mer försiktig när vi anställer ny personal, säger Lars Eriksson.
Att nuvarande kollektivavtal mellan Livsmedelsarbetareförbundet och Livsmedelsföretagen inte lämnar utrymme för provanställningar innebär inte att behovet saknas. När Carolines Kök under våren 2011 flyttar en produktionsanläggning från Gävle till Nacka kommer frånvaron av provanställningar att få närmast absurda konsekvenser.
– Vi har bestämt oss för att erbjuda de tio medarbetarna visstidsanställningar på en månad i taget, bara för att få en chans att pröva om de fungerar på arbetsplatsen. Under ett år blir det sammanlagt 120 anställningsavtal, säger Lars Eriksson och skakar på huvudet.
Lars Eriksson vill kunna erbjuda sina anställda långsiktig trygghet. Samtidigt menar han att de många visstidsanställningarna är den enda utvägen om han ska kunna leda och utveckla verksamheten.
– Det är rysk roulette för oss att anställa nya medarbetare utan att först kunna testa om de fungerar på arbetsplatsen. Jag förstår inte varför man just i denna bransch inte ska kunna provanställa, säger Lars Eriksson.
Källa: Svenskt Näringsliv 2011-05-30

Posted by SweDutch

2 comments

Deze reactie is verwijderd door de auteur.

Fruktansvärd att ett svenskt fackförbundet skyddar kriminella personer!