2009 uppskjutet – med en sekund

Den som längtar efter nyår får ge sig till tåls lite extra i år, närmare bestämt en sekund.
För första gången sedan 2005 är en skottsekund inlagd vid tolvslaget, för att tidssystemet ska hålla jämna steg med jordens rotation.
”En plusskottsekund kommer att läggas in i slutet av december 2008”, har IERS, ett globalt organ som kan uttydas Internationella jordsnurrtjänsten, meddelat. Myndigheten förtydligar att de hyperexakta atomuren världen över vid årsskiftet 2008-09 därmed kommer att slå 23.59:59, 23.59:60, 00.00:00, i stället för att som vanligt gå direkt från 59 sekunder till 00.
Skottsekunder är justeringar i tidssystemet på grund av att jordens rotation runt sin egen axel går allt långsammare. Noggrannheten blir allt viktigare i och med exakta tekniker som positioneringssystemet GPS.
Senast en skottsekund stoppades in var vid årsskiftet 2005-06.
Det internationella tidssystemet hanteras av ITU (International Telecommunication Union), där Sverige representeras av Post- och telestyrelsen, i Genève och IERS (International Earth Rotation and Reference Systems Service) i Paris.
Källa: SvD website 2008-12-29

Posted by SweDutch