‘Spoorsector verliest marktaandeel aan zelfrijdend wegtransport’

Bron: nieuwsbrief SpoorPro.nl 4.8.2016
De spoorgoederensector moet de komende jaren flink kosten reduceren en kwaliteit verhogen.  Als spoorvervoerders niet snel innoveren, dan zullen zij op termijn 20 tot 30 procent van hun marktaandeel kwijtraken aan het wegtransport. Deze sector maakt op dit moment vergaande stappen op het gebied van de zelfrijdende technologie. In 2030 kunnen vrachtwagens volledig autonoom rijden en de concurrentie aangaan met het spoorvervoer. Dat zei Thomas Steffens van Boston Consulting Group op de UIC Global Rail Freight Conference in Rotterdam.

Zijn presentatie had als titel ‘Will the driverless truck derail the freight train?’, oftewel ‘Zal de zelfrijdende vrachtwagen de goederentrein laten ontsporen?’

 “De zelfrijdende technologie zal de spoorsector ontwrichten, tenzij de spoorsector tijdig haar kosten flink reduceert en de kwaliteit aanzienlijk verbetert”, aldus Steffens. “Dat kan onder meer door condition based maintenance, beter aansluiting tussen de operatie en onderhoud, intelligentere inkoop en planning van reserve-onderdelen en koppeling van salarisontwikkeling aan productiviteitsgroei.”

Autonome vrachtwagens
In 2020 zullen autonome vrachtwagens worden geïntroduceerd en …
  vóór 2030 zullen deze op grote schaal volledig autonoom gaan rijden, voorspelt BCG. “Hoewel volledig autonome vrachtwagens nog ver weg lijken te zijn, is de industrie nu al klaar om hierin te gaan investeren. Deze technologie zal de kosten van het wegtransport met tot vijftig procent reduceren en de kwaliteit verhogen.”
De spoorsector moet daarom nu handelen en zorgen dat ze sneller en competitiever wordt, stelde Steffens. Daarnaast moet de sector zorgvuldig kijken naar geplande investeringen. “Bij iedere grote investering, zoals de implementatie van ERTMS of aanleg van nieuwe infra of spoorwegmaterieel, moet men toetsen of het doel die de investering rechtvaardigt ook in verschillende scenario’s van zelfrijdend vervoer, kan worden behaald.”
“Het risico bestaat dat er nu investeringen aangaan op basis van het huidige wereldbeeld, maar die niet bij de realiteit past van 2030 of 2040. Je kunt de vraag niet precies voorspellen, maar je kunt wel op verschillende vraagscenario’s stresstesten, zoals bijvoorbeeld een scenario met een grootschalige uitrol van zelfrijdende auto’s.

Investeringen
Het Europese treinbeïnvloedingssysteem ERTMS maakt een zekere mate van autonoom rijden al mogelijk. Zo grijpt het systeem bijvoorbeeld nu al in als de trein met een te hoge snelheid rijdt of door een rood sein dreigt te rijden. ERTMS brengt de trein dan automatisch tot stilstand. Op termijn kan dit systeem ook worden ingezet voor bestuurloos rijden. “De spoorsector zal iedere mogelijkheid om kosten te reduceren zo snel mogelijk moeten doorvoeren om er qua concurrentiepositie niet op achteruit te gaan. Zelfrijdende treinen daar zeker een van”, aldus Steffens.
ProRail en DB Cargo onderzoeken op dit moment de mogelijkheid om deze technologie toe te passen op de Betuweroute. De spoorbedrijven kondigden in juni van dit jaar proeven aan waarbij ze met zelfrijdende treinen over deze goederenspoorlijn willen rijden. Op wordt bekeken hoe dit op een veilige manier kan gebeuren. In Australië werkt ijzererts-producent Rio Tinto op dit moment aan de eerste volautomatische goederenspoorlijn. De onderneming verwacht dat met de introductie van de onbemande operatie de veiligheid en capaciteit op het spoor zal verhogen.

Truck platooning
De zelfrijdende technologie heeft in de automotive sector de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. “Dat komt omdat er nog weinig barrières zijn in de wetgeving, de kosten naar verhouding laag en de technologische belemmeringen beperkt zijn”, aldus Steffens.
Ook in Nederland gaan de ontwikkelingen snel. In april van dit jaar vond de European Truck Platooning Challenge plaats. Truck platooning houdt in dat twee of drie trucks, die met WiFi verbonden zijn, in colonne rijden. Daarbij bepaalt de voorste vrachtauto de snelheid en de route en kunnen de andere trucks, met een chauffeur enkel als toezichthouder, op korte afstand volgen.
“Platooning reduceert de kosten van goederenvervoer over de weg met tien tot twintig procent. Als vrachtwagens volledig zelfsturend worden dan zullen deze kosten zelfs met vijftig procent afnemen”, meent Steffens. “Dan zal het wegvervoer sneller zijn en beter zijn in het deur tot deur vervoer dan het spoorvervoer.”

Concurrentiepositie verbeteren
Om te concurreren met het wegvervoer dient de spoorsector zijn concurrentiepositie te verbeteren, business cases te ontwikkelen voor investeringen en een positie op te bouwen in autonoom rijden. “Oefen druk uit op overheden om te investeren, maar blijf tegelijkertijd ook ontwikkelen. De vijand gaat doorpakken met deze technologie, zorg ervoor dat je bij blijft.” De spoorsector zou volgens Steffens een leidende positie moeten innemen in de zelfsturende technologie. En dat is op dit moment niet het geval.
Marieke van Gompel
De UIC Global Rail Freight Conference werd georganiseerd door UIC in samenwerking met het ministerie voor Infrastructuur en Milieu, de Europese Commissie en ProMedia Europoint, zusterbedrijf van SpoorPro. Het eerstvolgende evenement van ProMedia Europoint is de Intelligent Rail Summit die van 22 tot en 24 november in het Italiaanse Napels plaatsvindt.
 http://www.spoorpro.nl/goederenvervoer/2016/08/04/spoorsector-verliest-marktaandeel-aan-zelfrijdend-wegtransport/

Posted by SweDutch