Sociaal gestoorde soort groeit op

Bron: nieuwsbrief Algemeen Dagblad 31.8.2023 (column Özcan Akyol)

De scholen zijn nog niet allemaal open, maar de discussie over het verbod op de mobiele telefoon in de klas is al losgebarsten. Onbegrijpelijk dat er nog steeds directeuren en leraren zijn die hierover willen steggelen. Vooral omdat hun argumenten zo pover zijn.

Wie eens met een onderwijzer praat, weet dat het de afgelopen jaren verschrikkelijk was: leerlingen kijken tijdens de les continu op hun telefoon, de apparaten maken om de haverklap een geluid en tijdens pauzes wordt er niet fysiek maar digitaal met elkaar gepraat.

Op deze wijze ontstaat er een mensensoort dat sociaal gestoord de grotemensenwereld in wordt gelanceerd, deze kinderen hebben ook steeds meer moeite om langdurig aandacht voor hetzelfde op te kunnen brengen.

En er zijn daarbij diverse onderzoeken die bewijzen dat kinderen fysiek last hebben van hun huwelijk met de telefoon. Ze krijgen sneller hoofdpijn, ontwikkelen slaapproblemen en hebben vaak verschillende problemen met hun ogen – zoals wazig kijken en dubbelzien.

Er is zelfs, als je er glashelder over wilt zijn, geen zinnig argument te bedenken om smartphones mee te nemen naar een leslokaal. Die wens komt louter voort uit decadentie en een ongezonde behoefte om zo veel mogelijk prikkels te ontvangen.

Een enkeling zal wel een medische reden hebben om mobiel op zak te dragen, zoals regelmatig door criticasters van het verbod wordt betoogd, maar dat gaat om een verwaarloosbaar percentage.

Vanaf 1 januari 2024 moet het totaalverbod ingaan. Er zijn links en rechts geluiden te horen van mensen in het onderwijs die dit te ver vinden gaan. Dat kan wel wezen. Ik denk dat het veel erger is dat we moedwillig jongere generaties blootstellen aan iets wat ziekelijke uitwerkingen heeft en daarmee hun persoonlijkheden aantast. In deze krant konden we lezen dat er ruiterlijk wordt toegegeven dat er sprake is van verslaving.

In Nederland willen we altijd maar polderen. Dat is niet voor alles de beste oplossing. Soms moet je als ministerie een generieke maatregel invoeren die niet te betwisten valt. Als dat niet gebeurt, en vooral als die regel niet wordt nageleefd, hebben we straks te maken met een doodzieke generatie in de samenleving. En het ergste is dat we het allemaal wisten, maar het toch lieten gebeuren.

https://krant.ad.nl/titles/algemeendagblad/7917/publications/37610/pages/1/articles/1884955/2/4

Posted by SweDutch

Geef een reactie