Rechter: bibliotheek geen kerntaak gemeente

Bron: nieuwsbrief Gemeente.nu. 4.11.2011
In een zaak tussen de gemeente Buren en de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) heeft de rechter bepaald dat er geen wettelijke verplichting is om het bibliotheek werk te bekostigen en in stand te houden. 

Op 1 november deed de Rechtbank Arnhem uitspraak in de zaak die de VOB aanspande tegen de Gemeente Buren. De Gemeente Buren is van plan om tussen 2013 en 2016 de bibliotheeksubsidie aan de Bibliotheek Rivierland terug te brengen naar € 0,00. De VOB maakte op basis van het Bibliotheekcharter, dat door de VNG is ondertekend, bezwaar tegen dat voornemen.

De rechter heeft de Gemeente Buren in het gelijk gesteld.

Het Bibliotheekcharter wordt door de rechter niet als een bindende overeenkomst gezien. De VNG verplicht zicht met dat charter slechts om zich in te zetten om de doelen te realiseren. “De VNG kan niet op grond van haar statuten de bij haar aangesloten gemeenten juridisch binden aan afspraken die zij als belangenbehartiger van de gemeenten met de rijksoverheid maakt, zoals ….. het bibliotheekcharter”, aldus de uitspraak.

De rechter benadrukt ook dat er geen gelden met een oormerk voor deze functie in het gemeentefonds zijn gestort door het Rijk. De keuze om subsidie aan een bibliotheek te geven is hiermee zuiver een lokale en politiek-bestuurlijke.
Buren en andere gemeenten zijn dus gerechtigd om subsidie bij bibliotheken weg te halen. De VOB vreest nu dat de uitspraak door veel gemeenten gezien zal worden als “een vrijbrief” om te korten op bibliotheken

Posted by SweDutch